64

FNV: ‘Van Woerkom moet vertrekpremie terugbetalen’

FNV-voorzitter Heerts: 'Terugstorten of opstappen' ... ANWB-leden woest om gouden handdruk ... Ombudsman werd met 3 ton extra aan de kant gezet door ANWB

Guido van Woerkom, de omstreden persoon die vorige week door de Tweede Kamer werd aangesteld als Nationale ombudsman blijkt van zijn vorige werkgever, de ANWB, drie ton vertrekgeld te hebben ontvangen. Dat is in strijd met de regels als er sprake is van een vrijwillig vertrek.

Updates onderaan

Volkskrant-journalisten Wilco Dekker en Xander van Uffelen onthullen de gouden handdruk die volgens de regels van goed bestuur alleen wordt uitgekeerd bij een gedwongen vertrek. De ANWB verklaarde desgevraagd aan de krant dat in goed overleg met de commissarissen tot het vertrek van Van Woerkom is besloten. De ex-directeur wekte tot nu toe steeds de indruk dat hij het dienstverband na 15 jaar op eigen initiatief beëindigde. Waarom de organisatie van Van Woerkom af wilde is onduidelijk en evenmin of de sollicitatiecommissie die hem voordroeg daarvan op de hoogte was. De commissie bleek na de voordracht ook niet op de hoogte van de commotie die enkele jaren eerder ontstond over een racistische uitspraak van Van Woerkom, waarvoor hij excuses heeft aangeboden.

Uit het jaarverslag blijkt dat Van Woerkom er niet in slaagde de gestelde doelen van de ANWB te halen. Dit zou een reden voor zijn vertrek kunnen zijn. Per 1 januari vertrok ook een ander directielid Mirjam Sijmons en werd directeur bij ArboNed. Jaren eerder had Van Woerkom het bedrag van 3 ton voor de gouden handdruk al bedongen. De Volkskrant schrijft:

Als Nationale Ombudsman gaat hij 148 duizend euro per jaar verdienen, hetzelfde als onder andere de vicevoorzitter van de Raad van State. Dat is aanzienlijk minder dan bij de ANWB. Daar verdiende hij volgens de ANWB 360 duizend euro. Inclusief de pensioenbijdrage en de vertrekpremie is dat bedrag een stuk hoger, maar onduidelijk is hoe veel precies. De ANWB is één van de weinige organisaties waar de beloning van bestuurders niet per persoon is uitgesplitst.  

De krant kwam de gouden handdruk op het spoor tijdens het jaarlijks onderzoek naar salarissen dat morgen wordt gepubliceerd. De opvolger van Van Woerkom bij de ANWB is Frits van Bruggen, hij verkocht in het verleden woekerpolissen bij Nationale Nederlanden.

Update:

In het jaarverslag van de ANWB staat over het vertrek van Van Woerkom het volgende:

In 2014 zal in het kader van periodieke evaluatie tevens worden bezien of het meerjarenplan van de organisatie, de Ambitie 20/20, en de concrete invulling daarvan op onderdelen moeten worden aangepast. In het verlengde hiervan zal ook worden gekeken naar de besturingsstructuur, inclusief de topstructuur, van de ANWB.

Guido van Woerkom heeft aangekondigd de ANWB per 1 augustus 2014 te zullen verlaten. Hij heeft de organisatie op dat moment 15 jaar geleid als hoofddirecteur en vindt de heroriëntatie op de besturingsstructuur een goed moment om het stokje door te geven. Vanwege zijn aankomend vertrek zal dit proces dan ook niet onder zijn leiding plaatsvinden.

Update zaterdag 12:20
FNV-voorzitter Ton Heerts vindt dat Van Woerkom de vertrekpremie, die bedoeld is om de overgang naar een andere baan te vergoeden, moet terugstorten omdat hij van zijn vorige functie direct overstapt naar zijn werk als ombudsman. Weigert Van Woerkom de terugbetaling dan moet de Tweede Kamer zijn aanstelling als Nationale ombudsman ongedaan maken. 

Het AD meldt dat ANWB-leden woedend zijn vanwege de vertrekpremie. Van Woerkom zette voor zijn ontslag zelf nog tientallen mensen op straat. Deze ontslagen medewerkers kregen geen vertrekvergoeding.

Van Woerkom, die de afgelopen tijd veelvuldig de media te woord stond om zijn benoeming te verdedigen, zegt nu zich niet in de discussie te willen mengen.

cc-foto: Rene Passet

Geef een reactie

Laatste reacties (64)