3

Fors meer aanvragen Levenseindekliniek

Vorig jaar werden er per maand gemiddeld 19 verzoeken voor euthanasie toegekend door de kliniek. 

Het afgelopen jaar heeft de Levenseindekliniek 98 meer verzoeken voor euthanasie gehonoreerd vergeleken met het jaar ervoor. Er was ook een groei in het aantal aanvragen; in 2013 waren er 749 verzoeken en een jaar later 1035. Volgens de kliniek komt dit door de toegenomen bekendheid van de Levenseindekliniek.

Vorig jaar werden er per maand gemiddeld 19 verzoeken toegekend door de kliniek. De patiënten die behandeld worden door de Levenseindekliniek hebben eerder hun eigen arts om euthanasie gevraagd maar dat werd afgewezen.

De kliniek is niet onomstreden. Zo werd het in 2014 door een onafhankelijke toetsingscommissie herhaaldelijk op de vingers getikt vanwege onzorgvuldig handelen.

NOS: Veel meer euthanasie bij Levenseindekliniek

Cc-foto: Prescott

Geef een reactie

Laatste reacties (3)