23

Fors minder asielzoekers in 2014 dan Teeven verwachtte

Vorig jaar vroegen 30.000 mensen asiel aan ... Dat is 75 procent meer dan in 2013, maar de helft minder dan Teeven voorspelde in mei vorig jaar

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie stuurde op maandag de cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) naar de Tweede Kamer. In mei 2013 hield Teeven nog rekening met mogelijk 65.000 asielzoekers, waarbij hij zich baseerde op een grote toestroom van Eritreese asielzoekers in de weken ervoor. Op het einde van het jaar bleek al dat het in werkelijkheid om veel lagere cijfers ging.

In 2013 waren er 17.190 asielaanvragen. In 2014 waren het er 75 procent meer: 30.020 aanvragen. Daarvan kwamen er 9480 van Syrische asielzoekers, 3930 van mensen uit Eritrea en 2760 mensen waren staatloos (veel Palestijnen uit Syrië). Het gaat om het totaal van eerste asielaanvragen, mensen die een tweede asielaanvraag doen en gezinsleden van vooral Syriërs die al een verblijfsvergunning hadden.

Aan het einde van het jaar liep de instroom van asielzoekers iets terug, wat volgens Teeven te maken had met de winter waarin minder mensen de Middellandse Zee overstaken. Het is een terugkerend patroon, aldus de staatssecretaris. In december bleek de instroom toch weer iets hoger te liggen.

De Volkskrant: Ruim 30.000 asielzoekers in 2014

Cc-foto: Veiligheid en Justitie

Geef een reactie

Laatste reacties (23)