39

Fractievoorzitters in debat op Radio 1

Landelijke thema's domineren ... kamermeerderheid voor trainingsmissie in Afghanistan ... onenigheid over bezuinigingen

Om 12 uur vandaag gingen de fractievoorzitters in de Tweede Kamer met elkaar in debat op Radio 1.

Aan het debat deden mee: Pieter van Geel (CDA), Mariëtte Hamer (PvdA), Mark Rutte (VVD), Agnes Kant (SP), Femke Halsema (GroenLinks), Alexander Pechtold (D66) en Rita Verdonk (TON). CU, SGP, PVV en Partij voor de Dieren ontbraken. De eerste twee vanwege de zondagsrust, de laatste twee omdat de opzet hen niet beviel.

Update na het debat: 

Het debat dat werd gehouden naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen, ging vooral over landelijke thema’s als bezuinigingen en Uruzgan. Of zoals Nils van Arnhem het op twitter zei:

Gemeente Uruzgan. Dat is toch bij Duivekerk-zuid en Noordenweide?

De verschillende partijen gebruikten het debat om zich af te zetten tegen wat zij als hun grootste concurrenten zien. Kaj Leers op twitter:

Conclusie: PvdA en VVD joegen op Pechtold, VVD joeg ook op CDA. Verdonk joeg op PVV-kiezer, SP joeg op PvdA.

Een aantal punten uit het debat:

Mariëtte Hamer sloot een opleidingsmissie in Afghanistan na het aflopen van de huidige missie niet uit. Ook Pieter van Geel was die mening toegedaan. Met GroenLinks erbij is daar nu een kamermeerderheid voor.

Femke Halsema zei dat het tegengaan van schooluitval prioriteit nummer 1 moet zijn in de strijd tegen criminaliteit.

Ze vond ook dat de regering zelf georganiseerde misdaad creëerde door softdrugs niet te legaliseren.

Mariette Hamer vond dat het kabinet niet te snel moet stoppen met het stimuleren van de economie. Ze gaf aan dat de overheidsfinanciën over 10 a 15 jaar weer op orde moeten zijn. Pieter van Geel vond dat wat lang; hij dacht aan twee kabinetsperiodes. Mark Rutte wil dat er al veel eerder bezuinigd gaat worden.

Agnes Kant beschuldigde het kabinet ervan de crisis via de de gemeenten op de burger af te wentelen. Hamer reageerde daarop dat ze ook vond dat gemeenten niet mochten bezuinigen op zaken als armoedebestrijding en scholen, maar dat dat op andere punten wel kon.

Rita Verdonk wil dat gemeenten stoppen met geldverslindende projecten als de bouw van gemeentehuizen en bibliotheken.

Geef een reactie

Laatste reacties (39)