Laatste update 13:50
43

Minister Plasterk: ‘Fraude bij Oekraïne-referendum niet uit te sluiten’

De kiesraad kan niet uitsluiten dat bij het verzamelen van de ondersteuningsverklaringen voor het Oekraïne-referendum fraude is gepleegd. Door middel van een steekproef controleert de Kiesraad de echtheid van de adressen op de steunverklaringen, maar hierbij kan “niet met zekerheid worden vastgesteld dat de verzoeken door verschillende natuurlijke personen zijn ingediend”, aldus de minister.

In december vroeg advocaat Christiaan Alberdingk Thijm, van advocatenkantoor Brandeis, de minister al hoe de totstandkoming van het Oekraïneereferendum heeft plaatsgevonden. GeenPeil verzamelde hiervoor 427.000 handtekeningen, zo’n 127.000 meer dan vereist is voor het organiseren van een raadgevend referendum. GeenPeil wist door middel van een app sympathisanten op te roepen digitaal een formulier in te vullen. Volgens de referendumwet moeten steunverklaringen echter op papier worden overhandigd aan de Kiesraad en dus printte GeenPeil deze uit. De Kiesraad ging hiermee akkoord: een foto van een handtekening op het formulier was voldoende. Of er verder mogelijk fraude is gepleegd, is niet te zeggen, antwoordt de minister nu aan de advocaat. De Volkskrant schrijft:

De Kiesraad controleert of namen en adressen overeenkomen met gegevens in de gemeentelijke basisadministratie. Hieruit blijkt echter niet met zekerheid dat de verklaringen allemaal door verschillende mensen zijn ingediend.

Bovendien zijn de handtekeningen niet op echtheid gecontroleerd, zegt Alberdingk Thijm. “Iedereen met een lijst adressen kan meerdere verklaringen inleveren.”

De Volkskrant:

Uit de correspondentie met Plasterk blijkt ook dat de minister en de Kiesraad geen idee hebben wie de app van GeenPeil heeft gemaakt en of het programma voor gebruik is getest. Plasterk verwijst zijn vragen over de app door naar GeenPeil.

Geef een reactie

Laatste reacties (43)