1

Fusie NCRV en KRO toch niet op losse schroeven

Update: NCRV meldt: Door constructieve opstelling nauwelijks vertraging ... Rechter: Omroepen moeten fusie intrekken

Omroep NCRV moet zijn besluit om met de KRO te fuseren intrekken. Dat heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam besloten. Er is volgens de ondernemingskamer te veel onduidelijkheid over de fusie. Zo ontbreekt bijvoorbeeld een financiële onderbouwing aan de hand waarvan de ondernemingsraad kan beoordelen of de bezuinigingsdoelstellingen door de fusie kunnen worden behaald.

NCRV heeft op verschillende punten onjuist gehandeld, zo oordeelt de ondernemingskamer. Er is geen overzicht van de gevolgen van de fusie voor het personeel, is de ondernemingsraad onvoldoende gehoord bij de lanen en worden onderdelen van de plannen niet goed of onvoldoende gemotiveerd. De ledenraad en de vereningsraad van de KRO en de NCRV stemden eerder wel al in met de fusie.

NRCV en KRO zijn gedwongen te fuseren om het voortbestaan van de omroepen te kunnen garanderen. Vanwege forse bezuinigingen op de publieke omroep zouden er per 2015 slechts acht uitzendvergunningen beschikbaar zijn voor de omroepbedrijven. Binnen het zogenoemde ‘3-3-2’ model zou KRO samengaan met NCRV, VARA met BNN en TROS met AVRO.

Update 12.40:

NCRV laat op de website weten dat de fusie nog steeds op koers ligt. De omroep schrijft:

Het fusieproces van KRO en NCRV  ligt nog steeds op koers, in tegenstelling tot wat in diverse media vandaag wordt gesteld. De Ondernemingskamer stelde op 19 april de ondernemingsraad van de NCRV in het gelijk, de uitspraak werd afgelopen weekend gepubliceerd. Uit de uitspraak van de Ondernemingskamer blijkt dat er ten tijde van het besluit onvoldoende inzicht is gegeven in de financiële onderbouwing voor de bezuiniging en de gevolgen daarvan voor het personeel. Ondernemingsraad en bestuurder zijn vervolgens  in gesprek gegaan wat heeft geleid tot aanvullende informatie en een nieuwe adviesaanvraag. De ondernemingsraad van de NCRV zal daarop eerdaags met een advies komen. Het fusieproces heeft door de constructieve opstelling van beide partijen nauwelijks vertraging opgelopen.

NRC: NCRV moet fusie met KRO intrekken

Geef een reactie

Laatste reactie