44

Gaat het Terphuis dan toch nog lukken?

'Gelukkig heb ik nu ook de steun van de gehele fractie in de Tweede Kamer' ... 'Ik moet nog zien dat er in Nederland ooit zo'n wet komt, en die komt er ook niet'

Na enkele turbulente weken waarin Sander Terphuis hemel en aarde bewoog om zijn partij zover te krijgen de gewraakte strafbaarstelling van illegaliteit uit het regeerakkoord te laten schrappen, leek hij vorige week eindelijk te hebben ingebonden. De politieke rust keerde terug bij de PvdA en de ledenraad legde zich zondag neer bij de weigering van Samsom om het akkoord open te breken. Toch bleek maandag uit gepeperde uitspraken van Terphuis op Radio 1, dat de strijd nog lang niet gestreden is.

In het EO radioprogramma ‘Dit is de dag’ met Tijs van den Brink en Elsbeth Gruteke wond hij er geen doekjes om, en zei: “Wij blijven absoluut tegen strafbaarstellen illegaliteit.” Volgens Terphuis wordt strafbaarstelling van illegaliteit nu vanzelf ter discussie gesteld. In de aangenomen motie Terphuis staat ook dat het nooit zo kan zijn dat vreemdelingen zonder vergunning in Nederland, ooit in de gevangenis terecht komen. 

We gaan het bereiken… Mijn partij gaat zich wel degelijk inspannen (red: om strafbaarstelling illegaliteit uit het regeerakkoord te halen)… Sterker nog, gisteren heeft de gehele Tweede Kamerfractie zich achter het humaner maken van het asielbeleid geschaard, met inbegrip van wij gaan nooit en te nimmer meewerken aan het strafbaarstellen van illegaliteit.

Opvallend detail was dat Terphuis gesteund zegt te worden door zijn hele Tweede Kamerfractie:

Mijn strijd gaat door, zolang deze onzalige en inhumane regel bestaat. Gelukkig heb ik nu ook de steun van de gehele fractie in de Tweede Kamer, van alle leden van de Partij van de Arbeid, dus volgens mij gaan we deze strijd winnen. Ik kan er alleen mee leven, als het zo is dat in onze rechtstaat dat geen een illegale vreemdeling strafbaar mag worden gesteld.

De interviewers stelden vervolgens dat dat wel degelijk het geval gaat zijn als deze wet er komt, waarop Terphuis antwoordde:

Ik moet nog zien dat er in Nederland ooit zo’n wet komt. En die komt er ook niet. Om de doodeenvoudige reden dat de fractie achter mijn ideeën staat. Ook zij zijn sociaal democraten en die kunnen daar niet mee leven.

Op de vraag waarom hij in zijn motie dan niet meer expliciet vraagt om het schrappen van het wetsvoorstel, antwoordde een lachende Terphuis dat een hoger orgaan zich reeds daarover had uitgesproken.

Mocht het alsnog mis gaan, dan is Terphuis voornemens om de kersverse Koning een brief te schrijven, waarin hij hem aan zijn eigen woorden, uitgesproken tijdens de inhuldiging, zal herinneren. Te weten: “Ik ga voor de rechten en vrijheden van alle ingezetenen van Nederland”. Volgens Terphuis worden momenteel namelijk fundamentele rechten en vrijheden van mensen in Nederland aangetast.

Lees ook: ‘Samsom krijgt partij achter zich

Geef een reactie

Laatste reacties (44)