18

Ganzen vergassen mag voortaan

Natuurorganisaties boos

Ganzen mogen vanaf 1 juni in heel Nederland gedood worden door middel van vergassing. Tot voor kort was dit alleen toegestaan in een straal van 20 kilometer rondom Schiphol, omdat de dieren daar een gevaar voor het vliegverkeer vormen. Nu kunnen de ganzen ook elders met gas bestreden worden, vanwege de landbouwschade die zij veroorzaken.

Dat meldt Trouw. Tot nu toe vormde de regio rondom Schiphol een uitzondering op de Europese regel dat ganzen niet mogen worden vergast, maar die regel is door Europa nu afgeschaft. Net als rondom Schiphol wordt er voor de vergassing gebruik gemaakt van CO2. Vanaf eind mei zal worden begonnen met vergassing in Noord-Holland en Utrecht. De overheid wil de schade die ganzen toebrengen aan de landbouw terugdringen naar het niveau van 2005. Dat betekent dat naar schatting een half miljoen ganzen afgemaakt moet worden.

Landschapsbeheerders en de Vogelbescherming zijn tegen het massaal doden van ganzen en ook de Partij voor de Dieren vindt dat de overlast op andere manieren effectiever bestreden zou kunnen worden. Dat kan bijvoorbeeld door grasland onaantrekkelijk maken voor ganzen. Volgens de Partij voor de Dieren is er sprake van ambtelijke ondeskundigheid en zwichten voor de druk van jagers en boeren.

Volgens vogelonderzoeksorganisatie Sovon is het maar zeer de vraag of het massaal vergassen van ganzen uiteindelijk ook zorgt voor minder ganzen, of dat de populatie snel weer zal worden aangevuld.

CC Foto: Cindy de Bree 

Geef een reactie

Laatste reacties (18)