4

Garnalenvissers staken vangst in hoop op prijsstijging

Overschot aan garnalen in Noordzee hoofdbrekens van vissers. Vangst levert te weinig op

Garnalenvissers in de Noordzee kampen met een luxeprobleem. Dit jaar zwemmen er zoveel garnalen dat de kiloprijs met 1,27 euro gezakt is naar een minimum. Uitvaren kost meer dan wat een een goede vangst oplevert. De vissers hebben daarom besloten om hun werkzaamheden een aantal weken te staken.

Het aantal garnalen dat op de zeebodem van de Noordzee krioelt is stabiel en lijkt zelfs iets toe te nemen. Zo blijkt uit gegevens van het Productschap Vis, meldt de Volkskrant.

De verklaring voor het overschot aan de Hollandse garnaal blijkt niet eenvoudig. Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) kan geen directe aanleiding vinden.

Wij hebben geen aanwijzingen dat er meer voedsel voor ze is, wat een populatiegroei zou kunnen verklaren. Waarschijnlijk neemt hun aantal toe omdat het aantal vissen dat op ze jaagt afneemt. Als er minder garnalen opgegeten worden en ze blijven zich met dezelfde snelheid vermeerderen, dan groeit de populatie”, vertelt Jan Boon van het NIOZ.

Het Belgisch Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) heeft een andere verklaring voor het overschot aan garnalen. Zo zouden de leefomstandigheden voor jonge garnalen het afgelopen jaar zeer gunstig zijn geweest. En dat is juist voor hen van belang omdat ze zich al bij zes maanden voortplanten. Ook zou de visserij een effect kunnen hebben op het garnalenbestand. De overbevissing op kabeljauw en wijting, vissen die garnalen eten, zou voor een toename van de Noordzeegarnaal kunnen zorgen.

Toch blijft het maar gissen naar wat de werkelijke oorzaak is. Geen enkel instituut heeft een idee hoe ze zou kunnen achterhalen waarom het garnalenbestand toeneemt. In Nederland bevinden zich geen garnalenspecialisten en er is te weinig bekend met welke weersfactoren de populatie toe- of juist afneemt.

Hans Polet van het ILVO stelt dat het tekort aan kennis over de garnaal een MSC keurmerk voor duurzame vis in de weg staat. Omdat niet bewezen kan worden welke invloeden de natuur en de visserij precies hebben op de garnalenvangst valt niet te bewijzen of de garnalenvisserij oneindig kan doorgaan.

Volkskrant: Luxeprobleem: er zijn te veel garnalen

cc-foto: FaceMePLS

Geef een reactie

Laatste reacties (4)