7

Gebrek aan teamspirit grootste ergernis op de werkvloer

'Gebrek aan fatsoen of moraal' en 'politieke spelletjes en gekonkel' werden juist relatief vaak genoemd in de 'financiële dienstverlening'

Niets menselijker dan de mens op de werkvloer. En aangezien we onze collega’s vaak niet zelf uitkiezen en we ze ook niet uit de weg kunnen gaan, zijn ergernissen op de werkvloer schering en inslag. Voor haar zojuist verschenen boek ‘Collega’s en andere ongemakken’ onderzocht hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk de grootste werkvloer-ergernissen. Ruim 2000 respondenten deden mee aan een enquête over de menselijke gebreken van hun collega’s én van zichzelf.

De grootste ergernis op de werkvloer is gebrek aan collegialiteit en teamspirit. Vrouwen storen zich hier iets meer aan, terwijl mannen zich weer iets meer ergeren aan domheid en onbekwaamheid – een goede tweede ergernis in de top 3. Roos Vonk:

Dit verschil komt overeen met stereotiepe sekseverschillen: waar vrouwen meer gericht zijn op samenwerking en collegialiteit, zijn mannen meer gericht op prestaties en succes.

Deelnemers gaven ook aan welk gedrag zij zélf vertonen op de werkvloer, dat ergerlijk kan zijn voor hun collega’s. Opvallend genoeg herkennen weinig mensen de grootste ergernissen bij zichzelf. Een grote groep deelnemers heeft een wel heel gezonde dosis zelfvertrouwen: 15% kan zich niet voorstellen dat zij zelf überhaupt ergerlijk worden gevonden door hun collega’s, terwijl maar 2% van de respondenten aangaf dat zij zich niet of nauwelijks ergeren aan anderen.

Deelnemers hadden ook de mogelijkheid om zelf andere ergernissen aan te dragen. Mensen vermoeden van zichzelf met name dat hun eigenwijsheid, kritische instelling, onzekerheid, perfectionisme en eerlijkheid lastig kan zijn voor hun collega’s. Vonk:

Zo gaat het vaak: als je mensen vraagt naar hun slechte eigenschappen, noemen ze vooral dingen die in bepaalde zin eigenlijk best goed zijn.

Sommige ergernissen spelen meer in bepaalde sectoren dan andere. ‘Gebrek aan fatsoen of moraal’ en ‘politieke spelletjes en gekonkel’ werden relatief vaak genoemd in de sectoren ‘financiële dienstverlening’ en ‘overige zakelijke dienstverlening’.

Geef een reactie

Laatste reacties (7)