85

Gebrek aan visie schaadt Nederland

Burgemeester Rob van Gijzel (PvdA) haalt uit naar het kabinet

Nederland wordt op een ouderwetse wijze bestuurd die niet meer past bij deze tijd. Het systeem dat in 1853 is ontworpen door de liberale leider Thorbecke remt noodzakelijke maatschappelijke veranderingen. Economisch betekent het dat Nederland binnenkort wordt ingehaald door, bijvoorbeeld, Nigeria. Het kabinet mist visie om die teloorgang te stoppen, laat staat tegen te gaan.


De spijkerharde analyse komt van Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven. De sociaaldemocraat die Eindhoven op de wereldkaart zette als centrum voor innovatie hield maandag zijn Nieuwjaarsspeech en uitte forse kritiek op het kabinet.

Ik zie een Rijksoverheid die denkt vanuit een verticale, hiërarchische wereld en zo de aansluiting op de horizontale netwerksamenleving vrijwel volledig aan zich voorbij ziet gaan. Ik zie een Rijksoverheid die visieloos taken centraliseert en decentraliseert, samenvoegt of juist weer scheidt.

Gebrek aan visie is een van de meest gehoorde kritiekpunten op premier Rutte die er zelf prat op gaat dat hij niet denkt in ‘stippen aan de horizon’ en visieloosheid tot een deugd tracht te maken. Volgens Van Gijzel is dat gebrek aan visie dodelijk, vooral in combinatie met de angst migratie en vreemdelingen. Die fobie schaadt de economie van de natie.

Meer dan andere landen houdt Nederland haar grenzen momenteel zo veel mogelijk gesloten, danwel ontmoedigen we mensen om hier te komen. Als daar geen verandering in komt zal dit, in combinatie met een kleine autonome bevolkingsaanwas, ons economisch de komende jaren ver terugwerpen. Ook bestaat er in ons land een zeer terughoudende houding ten opzicht van innovatie. De publieke investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn laag, en gerichte economische stimuleringsmaatregelen blijven achter. Wanneer we op de huidige weg doorgaan zal Nederland in 2030 gezakt zijn van de 18de plaats naar de 32ste plaats op de ranglijst van ’s werelds grootste economieën. Dat heeft het gezaghebbende Londense Centre for Economic and Business Research onlangs berekend. We zijn dan ingehaald door landen als Zwitserland en Zweden, maar bijvoorbeeld ook door Argentinië, Epypte, Nigeria en de Filipijnen. Dat is schrikken, zeker omdat we het hebben over één generatie na ons.

Kansen liggen volgens Van Gijzel in het versterken van de metropoolregio’s:

Over 17 jaar woont 80% van de wereldbevolking in steden. De beroepsbevolking is dan drastisch gedaald, en het aantal ouderen gestegen. Per arbeidsplaats hebben we dan een hogere toegevoegde waarde nodig en die vinden we in de hoogwaardige maak- en creatieve industrie.

Geef een reactie

Laatste reacties (85)