59

‘Geef 70-plussers recht om te sterven’

Bolkestein, Terlouw, d'Ancona en Swaab in initiatiefgroep die wettelijk recht wil realiseren

Mensen moeten na hun zeventigste levensjaar zelf kunnen beslissen wanneer ze hun leven beëindigen. Dat bepleit een breed samengestelde groep van oud-politici en andere prominenten. Nu is het nog strafbaar steun te verlenen aan een zelfgekozen dood. De groep wil een wetswijziging.

NRC Handelsblad schrijft dat de groep 40.000 steunbetuigingen wil verzamelen om het onderwerp behandeld te laten worden door de Tweede Kamer. Het voorstel houdt in dat mensen die niet verder willen leven terecht kunnen bij hulpverleners.

Daarbij wordt niet gedacht aan artsen, maar aan verpleegkundigen, psychologen of geestelijk verzorgers die hiervoor opgeleid en gecertificeerd zijn. Zij zouden de vraag om stervenshulp moeten controleren door een serie gesprekken met de oudere. Pas na een bevestigende second opinion van een tweede hulpverlener kunnen de dodelijke middelen worden verstrekt. De hulpverlener ziet er op toe dat de oudere deze zelf inneemt.

Lees NRC Handelsblad: Hulp bepleit bij zelfdoding 70-plussers

cc-foto: pinkangelbabe

Geef een reactie

Laatste reacties (59)