52

Geen asielkind meer in de cel

Staatssecretaris Teeven is om: Er komt fatsoenlijke opvang voor gezinnen die in Nederland asiel aanvragen ... Tweede Kamer praat woensdag ook over verruiming Kinderpardon

Gezinnen met kinderen die in Nederland asiel aanvragen of die moeten worden uitgezet, worden niet meer in de gevangenis gegooid. Dat schrijft staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) woensdag in een brief aan de Kamer.

Dagblad Trouw schrijft woensdag dat de gezinnen vanaf 2015 worden opgevangen in woonpaviljoens op een afgesloten terrein in Zeist. Ze krijgen een eigen ruimte en kookgelegenheid. Daarnaast komen er buitenspeelplaatsen, draagt het personeel geen uniform en wordt de omheining van het terrein verhuld in groen.

Diverse Tweede Kamerfracties en belangenorganisaties als Defence for Children dringen er geruime tijd bij Teeven op aan om zijn beleid zodanig aan te passen dat geen kinderen meer in een cel terecht zouden komen. Nu gebeurt jaarlijks nog met zo’n zeventig gezinnen.

Teeven vreesde altijd dat een soepeler beleid mensensmokkelaars in de kaart zou spelen. Om dat tegen te gaan worden families nu direct na aankomst op Schiphol gescreend. Wijst niets op ongeloofwaardige familiebanden, kindersmokkel of andere verdachte zaken, dan mag het gezin meteen naar Ter Apel voor de asielaanvraag. Is er meer onderzoek nodig, dan gaat het gezin naar de woonpaviljoens in Zeist. Zijn er vermoedens van mensensmokkel, dan blijft de ouder in detentie en gaat het kind tijdelijk naar een gastgezin.

Pardon?
De Kamer praat woensdag ook nog over een eventuele verruiming van het Kinderpardon. Daartoe zijn onder andere Kinderombudsman Marc Dullaert en de burgemeester van Bunnik Hans Martijn Ostendorp uitgenodigd door de Kamer. Zij riepen onlangs op het pardon te verruimen. Veel kinderen vielen net buiten de boot, omdat ze een periode wel in beeld waren bij een gemeente, maar niet bij het Rijk, een voorwaarde voor het pardon.

CDA en PVV zijn tegen verruiming, omdat het meer asielzoekers zou aantrekken.

Hoogleraar Immigratierecht Peter Rodrigues van de Universiteit Leiden zei echter dinsdag bij BNR dat deze aanzuigende werking niet te verwachten is.

De regeling van het Kinderpardon gaat er vanuit dat je vijf jaar verblijf in Nederland moet hebben gehad. Dat maakt het niet goed mogelijk, als je nu een bestemming zoekt om asiel aan te vragen, dat je dan Nederland uitkiest omdat je denkt dat je daar door middel van het Kinderpardon gebruik van kunt maken.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) laat in een reactie weten dat de toestroom door de jaren heen fluctueert en dat het lastig is om de aantallen aan regelingen als een pardon te relateren. Meestal lijken oorlogen een veel duidelijker aanleiding voor migratie te geven, aldus BNR.

Overigens gaan uitgeprocedeerde asielzoekers tegenwoordig vaker en eerder terug naar het land van herkomst. Keerde in 2005 slechts 11 procent van de uitgeprocedeerde asielzoekers pas 7 jaar na afwijzing terug, in 2011 was dit al ruim 23 procent na 1 jaar na afwjzing. Dat blijkt uit een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC), zo meldde het Parool enkele weken geleden. 

Staatssecretaris Teeven zei toen ook te hebben gemerkt dat het draagvlak voor terugkeer de afgelopen jaren is toegenomen, ook bij een organisatie als VluchtelingenWerk Nederland.

Trouw: Asielkinderen niet meer de cel in

BNR: Trekt een ruimer Kinderpardon meer asielzoekers?

Geef een reactie

Laatste reacties (52)