35

Geen enkele Rode Kruis-vrijwilliger afgehaakt wegens vluchtelingen

Rode Kruis spreekt beweringen van de NOS over massaal hulp weigerende vrijwilligers tegen ... Tienduizenden meldden zich juist aan om te helpen

Bij het Rode Kruis is geen vrijwilliger bekend die hulp weigerde aan vluchtelingen. Dat heeft de hulporganisatie verklaard nadat de NOS beweerde dat 20 procent van de vrijwilligers vluchtelingen niet zou willen helpen. Volgens het Rode Kruis heeft de NOS interne documenten verkeerd begrepen. Het zou slechts gaan om enkele individuen die in een enquête aangaven bezwaren te hebben.

De NOS beweerde:

Het Rode Kruis zit hevig in zijn maag met duizenden vrijwilligers die niet bereid zijn hulp aan vluchtelingen te bieden. Dat blijkt uit interne stukken die in handen zijn van de NOS. Het Rode Kruis heeft onder meer een enquête gehouden onder bijna 1300 van de 30.000 vrijwilligers. Daarin geeft 20 procent aan geen vluchtelingen te willen helpen.

Ze voeren verschillende motieven aan. Sommige daarvan “druisen tegen onze grondbeginselen in”, stelt directeur Gijs de Vries van het Rode Kruis. Zo zijn er vrijwilligers die zeggen dat “ik liever de grenzen dicht zie”, dat “er hier geen plaats voor hen is” of dat de meeste vluchtelingen gelukzoekers zijn. 

Het bericht baarde opzien en ongeloof omdat de organisatie juist opereert vanuit het idee dat ieder mens in nood recht heeft op hulp. In een verklaring naar aanleiding van het bericht stelt het Rode Kruis dat de NOS de resultaten van het onderzoek compleet verkeerd weergeeft:

Het Rode Kruis neemt afstand van suggestieve berichtgeving op de internetsite van de NOS, waarin het beeld ontstaat dat een aanzienlijk deel van de vrijwilligers (20%) vluchtelingen niet zou willen helpen omdat het om vluchtelingen gaat. Dat beeld is onwaar. In de door de NOS aangehaalde enquête hebben vrijwilligers vele motieven aangegeven waarom zij niet zouden kunnen helpen, variërend van familieomstandigheden tot de eigen medische situatie en van een nieuwe baan tot het feit dat er geen opvanglocaties in de buurt zijn. Enkele individuen hebben aangegeven dat zij vluchtelingen om principiële redenen niet zouden willen helpen.

In de praktijk heeft nog geen enkele vrijwilliger dit voor zover bekend als argument gebruikt toen hij of zij werd opgeroepen. Desalniettemin neemt het Rode Kruis het signaal van enkele individuele uitspraken in de enquete serieus. De noodhulporganisatie staat voor hulpverlening aan iedereen volgens een aantal grondbeginselen, waaronder neutraliteit en onpartijdigheid; iedereen wordt geholpen ongeacht bijvoorbeeld religie, seksuele geaardheid of verblijfsstatus. De komende tijd bespreekt het Rode Kruis intern of er sprake is van een serieus probleem.

Het Rode Kruis heeft ruim 30.000 vrijwilligers en meer dan 34.000 Ready2Helpers. Duizenden van hen hebben zich zeer recent aangemeld. Zij zijn de afgelopen weken en maanden ingezet bij hulp in opvanglocaties, bij EHBO aan vluchtelingen, het sorteren en distribueren van kleding in de Welkom Winkels en bij hulpactiviteiten om contact met familie in het buitenland te herstellen. Het animo voor deze hulpactiviteiten is zeer groot; er is geen enkel signaal dat deze hulpverlening in gevaar is.

In september ging de NOS ook al de mist in met het verkeerd interpreteren van interne stukken. Toen meldde de nieuwsorganisatie op basis van NPO-documenten dat DWDD geld had ontvangen voor de promotie van het Koningslied. Daarvan bleek al snel niets te kloppen.

Geef een reactie

Laatste reacties (35)