57

Geen grote rol migratie bij bevolkingsgroei Nederland

Populatiegroei in Nederland komt, in tegenstelling tot andere EU-landen, met name door natuurlijke aanwas

Migratie draagt in Nederland maar voor een klein deel bij aan de bevolkingsgroei. Terwijl migratie in andere Europese landen ruim driekwart van de groei verklaart, is dat in Nederland minder dan een kwart. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de Europese Unie kwam gemiddeld 81 procent van de bevolkingsgroei door migratie. In Nederland ligt dit percentage op slechts 22 procent. Ter vergelijking: In België was dit 74 procent en in het Verenigd Koninkrijk 57 procent.

De populatiegroei in Nederland heeft met name te maken met natuurlijke aanwas: In tien jaar tijd zijn er ruim een half miljoen meer mensen geboren dan er overleden. De Nederlandse bevolking is in de eerste tien jaar van deze eeuw met 4,5 procent gestegen van 15,9 naar 16,6 miljoen.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt ook dat de afgelopen drie jaar het aantal vrouwen dat voor het eerst moeder werd is gestegen met 3000 naar bijna 86.000. Dit terwijl het aantal vrouwen in de leeftijdscategorie 20-40 juist daalde.

CBS: Bijdrage migratie aan bevolkingsgroei relatief gering

Bijdrage migratie aan bevolkingsgroei (exclusief landen met een krimpende bevolking), 2000 tot 2010

RTL: Meer vrouwen voor ’t eerst moeder

cc-foto: Tony Kwintera

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (57)