Laatste update 14:45
5

Nog steeds geen oplossing voor kiezers met visuele beperking

Sinds het elektronisch stemmen is afgeschaft steeds zijn er nog steeds te veel drempels voor mensen met een visuele beperking om hun stem uit te brengen. In Nederland zijn er ruim 350 duizend blinden en slechtzienden die met het huidige systeem alleen kunnen stemmen wanneer ze iemand meenemen in het stemhokje. Dit is echter ook niet altijd een oplossing.

Niet alle stembureaus laten het toe dat er een begeleider meegaat om te helpen. Medewerkers van stembureaus zijn niet altijd goed op de hoogte van wat er wel of niet aan hulp is toegestaan. Daarnaast is het voor veel visueel gehandicapten ook belangrijk om zelfstandig te kunnen stemmen. ‘Stemmen is iets van jezelf en anderen hebben daar niks mee te maken’, zegt Ton van Weerdenburg van de Oogvereniging in de Volkskrant. Dit sentiment leeft vooral onder veel blinde en slechtziende jongeren.

Dit probleem werd in 2012 al in de Volkskrant aangehaald door PvdA-lid Sander Terphuis. Aangezien de Tweede Kamer nog steeds geen veranderingen heeft doorgevoerd trekt hij nu wederom aan de bel. Terphuis droeg meerdere oplossingen aan bij de commissie-Van Beek, die minister Plasterk adviseerde over de mogelijkheden omtrent elektronisch stemmen. Deze commissie had hierbij aandacht voor kiezers met beperkingen. De voorstellen die Plasterk daarop deed aan de kamer haalden het echter niet. Ze werden door de Kamer verworpen vanwege de vrees voor hoge kosten en stemfraude.

Geef een reactie

Laatste reacties (5)