36

‘Geen uitweg uit armoede’

EenVandaag: Vier op de tien armen denkt nooit meer uit armoede te komen 

In Nederland leeft in totaal iets minder dan 10 procent van de huishoudens onder het sociale minimum. Uit cijfers van het SCP blijkt dat in 2011 zo’n 1,1 miljoen Nederlanders niet rond konden komen en uit onderzoek van de Kinderombudsman afgelopen juni blijkt dat één op de negen kinderen opgroeit in armoede. Door de aanhoudende economische crisis zal dit aantal alleen maar stijgen. Vier op de tien van hen die in armoede leven, zien geen uitweg meer.

sitestat
EenVandaag deed onderzoek naar armoedebeleving onder zo’n 2000 mensen die zelf aangaven arm te zijn. De helft (51%) van de ondervraagden schaamt zich voor zijn armoede. Ze proberen het te verbergen door de schijn op te houden, bijvoorbeeld door te veinzen ziek te zijn om niet mee te hoeven naar de bios en feestjes. Vier op de tien verwacht nooit meer uit de armoede te komen.

Cijfers
Een ruime meerderheid legt de oorzaak van armoede grotendeels buiten zichzelf; 89%. Voor een groot deel van de mensen is de economische crisis een belangrijke factor: 45% denkt zonder de crisis niet arm te zijn geweest, 40 procent denkt van wel.

EenVandaag ondervroeg in totaal 28.000 mensen, van wie 2.000 aangaven arm te zijn. Van alle ondervraagden zegt 68 procent dat armoede in Nederland een serieus probleem is. Een ruime meerderheid (60%) vindt dat iemand die in zijn eerste levensbehoeften kan voorzien, nog steeds arm kan zijn. Een derde vindt dat wanneer iemand een woning, kleding en eten heeft, er per definitie geen sprake kan zijn van armoede.

Zaterdagavond reageert staatssecretaris Jetta Klijnsma op het onderzoek. Na de uitzending is deze hier terug te zien.

Geef een reactie

Laatste reacties (36)