4

Geen vanzelfsprekende beslaglegging op vakantiegeld meer

Hoge Raad heeft uitspraak gedaan ... 'Vakantiegeld opgebouwd deel van maandinkomen' ... Schuldenaars worden hierdoor beter beschermd. 

Schuldeisers zullen het door een uitspraak van de Hoge Raad lastiger krijgen om beslag te laten leggen op het vakantiegeld van schuldenaars. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat vakantiegeld een opgebouwd onderdeel is van het maandinkomen. Vooral goed nieuws voor schuldenaars die hun vakantiegeld nodig hebben om hun schulden af te lossen.

Er mag geen beslag worden gelegd op het deel van het inkomen dat nodig is voor dagelijks levensonderhoud. Het gedeelte dat in een maand boven deze beslagvrije voet uitkomt, is daar wel voor beschikbaar. De belastingvrije voet komt overeen met ongeveer 90% van de bijstandsnorm (individuele gevallen kunnen afwijken, mits aantoonbaar met documenten). 

De Hoge Raad schrijft in haar uitspraak:

De aanspraak op vakantiegeld is een bij wet voorgeschreven vast onderdeel van lonen en uitkeringen en onderscheidt zich daarin van andere vormen van extra beloningen, zoals een dertiende maand. De aanspraak op vakantiegeld wordt per maand opgebouwd en in de regel één keer per jaar uitbetaald; dit laatste kennelijk om te stimuleren dat het vakantiegeld daadwerkelijk voor vakantie wordt gebruikt. Het vorenstaande geldt onder meer voor het vakantiegeld dat deel uitmaakt van een AOW-uitkering (art. 31 AOW), om welke uitkering het in deze zaak gaat, en voor het vakantiegeld dat over loon is verschuldigd (art. 17 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag). De jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld is geen nabetaling in de zin van art. 475b lid 3 Rv, omdat het niet gaat om een te late betaling van maandelijks verschuldigde bedragen.

Wanneer het inkomen hoger is dan de belastingvrije voet maar het inkomen in de andere maanden onder die grens is gebleven, is het beslag niet of deels toegestaan. En dat is voor veel Nederlanders goed nieuws, aangezien het CBS eerder al in kaart bracht dat 14% van werkend Nederland het vakantiegeld gebruikt om schulden af te lossen.

Elsevier: Beperkingen aan beslag op vakantiegeld

Hoge Raad: Uitspraak ECLI:NL:HR:2014:3068

Nibud: Loonbeslag, wat houdt dat in?

Cc-foto: Mowleu

Geef een reactie

Laatste reacties (4)