11

Geen vertrouwen in nieuwe opzet jeugdzorg

Overdracht van jeugdzorg van provincie naar gemeenteniveau verloopt ongecoördineerd … Voorzitter jeugdzorg trekt aan de bel

Gemeenten zijn nog lang niet klaar voor de overname van jeugdzorg. Dat meldt de Volkskrant. Volgens Hans Kamps, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, dreigen ruim honderdduizend kwetsbare kinderen in de steek gelaten te worden, als de gemeenten in 2015 de jeugdzorg moeten gaan organiseren, in plaats van de provincies. De gemeenten hebben volgens Kamps ‘geen idee’ hoe zij dit moeten overnemen.

Het probleem huist zich volgens Kamps in het feit dat er onduidelijkheid is over het budget in 2015. Het kabinet heeft een bezuiniging ingeboekt op jeugdzorg van 15 procent, op 2,8 miljard euro. Hoe het resterende bedrag straks wordt verdeeld over het land, blijft onduidelijk. Daarom pleit Kamps voor een ‘jeugdakkoord’ tussen gemeenten en zorginstellingen. Daarin kan dan worden vastgelegd hoe de taken en het geld verdeeld moeten worden.

Kamps:

Het gaat hier om zeer kwetsbare kinderen, die thuis verwaarloosd of mishandeld zijn. Je kunt niet hebben dat kinderen later moeten zeggen: voor mij werd niet gezorgd, want ze hadden het te druk met de transitie van provincie naar gemeente.

De commissie die de overdacht begeleidt, heeft in een tussenrapportage kritische geluiden laten horen. Leonard Geluk, de Rotterdamse oud-wethouder leidt de commissie. Hij schrijft onder meer:

Er wordt dubbel werk verricht, er is geen taakverdeling afgesproken tussen de overheden en partners, kritieke tijdpaden zijn niet inzichtelijk.

Donderdag debatteert het kabinet over het onderwerp. Eén van de problemen die aangekaart zullen worden is dat de meeste gemeenten te klein zijn om zelf gespecialiseerde jeugdzorg te bieden. Kamps:

Er zijn dus samenwerkingsverbanden in de regio nodig. Maar wie wordt dat verantwoordelijk? Stel dat er iets misgaat met de uithuisplaatsing van een jongere in Appingedam. Is het dan de wethouder van die gemeente verantwoordelijk? Of is dat de gemeente Groningen, als overkoepelende regio? Het risico is dat iedereen naar elkaar wijst en het eindigt met een spoeddebat in de Tweede Kamer. Stel: een tiener uit Rotterdam zit voor langere tijd in een inrichting in Den Dolder. Zijn moeder verhuist intussen naar haar nieuwe vriend in Den Haag. Welke gemeente betaalt dan voor de behandeling? Volstrekt onhelder.

De verantwoordelijke staatssecretarissen (Van Rijn, PvdA en Teeven, VVD) schrijven eind februari aan de Kamer dat de zorgen van jeugdzorg onterecht zijn. De gemeenten zijn immers ‘al hard aan het werk’.

De Volkskrant: ‘Gemeenten zijn nog lang niet klaar voor overname jeugdzorg’

Foto voorpagina: Leonard Geluk

Geef een reactie

Laatste reacties (11)