1

Gehandicapten lopen kans op ‘garantiebaan’ massaal mis

Gemeenten melden te weinig gehandicapten aan in doelgroepregister

Tot eind vorig jaar kregen gehandicapte jongeren die 18 jaar werden en deels kunnen werken een Wajonguitkering. Nu niet meer.

In plaats daarvan worden hun garantiebanen in het vooruitzicht gesteld, maar er dreigt nu iets mis te gaan bij de registratie van deze jongeren door gemeenten. In het doelgroepregister zijn nog maar heel weinig nieuwe kandidaten aangemeld via de gemeenten. Vorige maand waren het er 129, een nieuw cijfer is er nog niet, volgens betrokkenen zou het nu gaan om ‘een paar honderd’. 

Doelstelling 10.000 registraties

De bedoeling van het ministerie van Sociale Zaken is steeds geweest dat het er dit jaar 10.000 registraties zouden zijn. Het UWV ging er volgens betrokkenen van uit dat er op aanvraag van de gemeenten dit jaar zo’n 15.00 mensen beoordeeld moesten worden. Als het aantal mensen dat daarvoor wordt aangemeld zo laag blijft, dreigt een belangrijk onderdeel te mislukken van de nieuwe Participatiewet van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, Partij van de Arbeid).

Strenge UWV-regels
De Haagse wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) heeft er een bezorgde brief over geschreven aan Klijnsma, ook namens wethouders uit zijn regio. Een ‘cri de coeur’, noemt hij het zelf. Den Haag zou dit jaar 400 mensen via het doelgroepregister aan werk helpen, er is nog maar één jongere in het register gekomen.

Volgens de wethouder en ook andere betrokkenen lopen mogelijke kandidaten aan tegen de strenge (wettelijk vastgestelde) eisen van uitkeringsinstantie UWV, die beoordeelt of ze in het register passen of misschien toch zelf het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Het UWV gebruikt een lijst van functies, zoals ‘afbietser van dekbedden’ of ‘productiemedewerker inpak’. Als mensen met een handicap in theorie één van die functies kunnen vervullen, eventueel met begeleiding, komen ze niet in aanmerking voor het register. Bij de toetsing wordt vooral gekeken naar handicaps die medisch vast te stellen zijn.

Reactie Klijnsma

Klijnsma had gisteravond op haar ministerie overleg over het geringe aantal aanmeldingen. Zelf zei ze het zo: ‘Het blijft achter bij de aantallen die je zou mogen verwachten.’ Ze zou nu overwegen om leerlingen die van het voortgezet speciaal onderwijs en de praktijkscholen komen zonder UWV-screening toe te laten tot het doelgroepregister. ‘Als er hobbels zijn die weggenomen moeten worden’, liet ze weten na het overleg, ‘dan doen we dat. Daar zijn we de komende weken druk mee aan de slag.’ Dit jaar komen er zo’n 6,5 duizend leerlingen van deze scholen af.

Er blijven naar verwachting nog zo’n 8.000 gehandicapten over die eerder wel via het UWV een speciale uitkering zouden hebben gekregen en nu nauwelijks door de screening komen voor een plek in het doelgroepregister.

NRCQ.nl: Gehandicapten dreigen ‘garantiebanen’ massaal mis te lopen

Geef een reactie

Laatste reactie