9

Geheim beraad Donner en sociale partners over arbeidsongeschiktheid

Privatisering Wet Gedeeltelijke Arbeidongeschiktheid (WGA) vastgelegd in regeerakkoord. Sociale partners tot voor kort voor marktwerking, FNV twijfelt nu

Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken overlegt in het geheim met werkgevers en vakbonden over het privatiseren van de verzekering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (WGA).

Nu kunnen bedrijven nog kiezen of zij zich verzekeren bij de overheid of een verzekeraar. Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken de WGA volledig aan de markt over te laten, maar tot nu toe was er nog geen initiatief genomen. Dit meldt het FD maandag.
De FNV is niet tevreden over deze gedeeltelijke privatisering. De bond vindt dat bedrijven en verzekeraars onvoldoende inspanningen plegen om deels arbeidsongeschikte werknemers volledig aan het werk te krijgen. Werkgevers hameren erop dat de kosten binnen de perken blijven. Verzekeringsexperts vrezen dat de privatisering tot grote financiële problemen leidt. Minister Donner zelf wil nog niets zeggen over zijn plan.

Geef een reactie

Laatste reacties (9)