96

Geldnood tot in de dood

Staat regelt steeds vaker uitvaarten ... Crisis of individualisering?

De overheid regelt steeds vaker de begrafenis voor overledenen omdat er geen nabestaanden zijn die de uitvaart kunnen of willen regelen. Gemeenten zijn in zo’n geval verplicht die taak uit te voeren. In steden als Den Haag en Rotterdam is het aantal gevallen het laatste jaar met tientallen procenten gestegen.

Het AD achterhaalde dat bijvoorbeeld in Den Haag in de eerste zeven maanden van dit jaar al 137 mensen op kosten van de gemeente zijn begraven. In heel 2012 waren dat er 175. Als de trend aanhoudt, betekent dat een stijging van 34 procent. In Rotterdam is de stijging 38 procent.

Volgens de ouderenbond ANBO is geldnood de oorzaak van de plotselinge stijging. Niet alleen heeft de overledene vaak geen financiële middelen meer maar zijn ook nabestaanden niet in staat of niet bereid voor de uitvaart te betalen. Volgens de vereniging van Nederlandse gemeenten VNG wordt de toename vooral veroorzaakt doordat kinderen weigeren de uitvaart van hun ouders te betalen. Als blijkt dat er sprake is van onwil in plaats van overmacht tracht de gemeente de kosten alsnog te verhalen.

Het AD raadpleegde Gerard van Poelgeest, ambtenaar van de afdeling Bijzondere Hulpverlening in de gemeente Den Haag. Hij stelt dat de toename niet zozeer met de crisis te maken heeft als wel met de veranderde samenleving. Steeds meer mensen hebben kind noch kraai. “Het zijn mensen die al jaren zonder noemenswaardige luxe en gevulde portemonnee leven.” In de meeste gevallen gaat het om 70-plussers. Overigens is het niet zo dat de gemeentelijke uitvaart alleen voor verarmde eenzamen wordt geregeld. Veel mensen hebben wel vrienden of kennissen maar die hebben geen juridische status waarmee ze de uitvaart mogen verzorgen. Zo mogen vrienden niet zomaar in de persoonlijke spullen van de overledene gaan zoeken.

Familie en vrienden zijn overigens gewoon welkom op de gemeentelijke uitvaart. Als er niemand gevonden wordt, schakelt de gemeente een dichter in die op basis van beschikbare informatie een gedicht maakt en voordraagt. Die praktijk is ooit gestart door de Groningse stadsdichter Bart FM Droog en inmiddels in veel gemeenten gewoonte. In Amsterdam noemen de dichters zich Poule des Doods, de publieke omroep zond vorig jaar een documentaire over hun werk uit.

AD: Staat draait steeds vaker op voor kosten begrafenis

Photo credit: Bert Kaufmann / Foter / CC BY

Geef een reactie

Laatste reacties (96)