27

Gelekte memo: EU blokkeert elke discussie over TTIP

Uit interne documenten blijkt dat de Europese Commissie lak heeft aan klimaatdoelstellingen, zolang het omstreden handelsverdrag maar doorgaat 

Uit een interne memo van de Europese Commissie voor Handel blijkt dat de EU-regeringen hebben afgesproken elke discussie over TTIP op de Klimaattop direct in de kiem te smoren. Uit het gelekte document blijkt dat bij voorbaat vaststaat dat het klimaatakkoord op geen enkele wijze het omstreden vrijhandelsakkoord mag inperken.

De memo dateert van 20 november van dit jaar en is in handen van Corporate Europe Observatory. Het betreft een schrijven van de Europese Commissie van Handel aan de onderhandelaars van de Europese Commissie op de Klimaattop COP21 in Parijs. 

 Niet alleen blijkt de Europese Commissie de eigen verklaringen over het bereiken van een klimaatakkoord achter gesloten deuren tegen te spreken, ook wordt uit de memo duidelijk dat deze louche manier van onderhandelen eerder norm dan uitzondering is.

 Enkele punten uit de memo waaruit blijkt dat de Commissie TTIP volledig buiten de besprekingen wil laten: 

specifieke handelsaangelegenheden komen regelmatig ter sprake tijdens vergaderingen van de UNFCCC (de UN Framework Convention on Climate Change is het VN-orgaan dat de klimaatconferenties voorbereidt en coördineert); de Europese Commissie verwacht dat dit ook in Parijs het geval zal zijn;

veel landen hebben al gepoogd parallelle discussies te voeren in de UNFCCC over handelszaken;

volgens de Europese Commissie is de UNFCCC niet het geschikte forum om over handelsmaatregelen te discussiëren; dat moet exclusief door de Wereldhandelsorganisatie worden gedaan; de Europese Commissie interpreteert daartoe Artikel 3 (5) van het UNFCCC-verdrag op een selectieve manier;

de Europese Commissie legt haar onderhandelaars op “om zich te blijven verzetten tegen de bespreking van handelsaangelegenheden bij de UNFCCC“;

de Europese Commissie wil daarenboven verhinderen dat de intellectuele eigendomsrechten op patenten (voor technologie die oplossingen zouden kunnen bieden voor de klimaatopwarming) vrij zouden worden gegeven aan landen die ze nuttig zouden kunnen gebruiken; de onderhandelaars moeten zich daarom “strikt verzetten” tegen bespreking van exclusieve eigendomsrechten van patenten op de klimaatconferentie;

 De uiteindelijke doelstelling van de Europese Commissie is om in Parijs tot een klimaatakkoord te komen: 

dat geen enkele expliciete vermelding bevat van handelszaken of patentrechten;

waarin elke referentie wordt geminimaliseerd die naar handelszaken zou kunnen verwijzen;

en dat geen agenda bevat voor klimaatprogramma’s en -projecten die verband houden met handel en patentrechten.

Bij het begin van de onderhandelingen over TTIP heeft de Europese Commissie zelf toegegeven dat TTIP, zoals het nu op papier staat, zal leiden tot miljoenen tonnen extra CO2 in de atmosfeer. Ook zal er een de import van gas en olie uit de Verenigde Staten en Canada fors toenemen. Hierbij gaat het dan vooral om schaliegas- en olie die wordt gewonnen door het zwaar vervuilende fracking. Het opstellen van deze ontwerptekst heeft de Europese Commissie volledig overgelaten aan de olie- en gasbedrijven zelf. Ook is uit eerdere gelekte documenten van een ander vrijhandelsverdrag, TISA, al gebleken dat landelijke overheden straks geen eigen beleid meer mogen voeren op het gebied van hernieuwbare energie. Doen zij dit wel, dan kan dit tot hoge boetes leiden.

Uit de nu gelekte memo blijkt dat de Europese Commissie wederom voor de bühne een groen praatje houdt, maar achter gesloten deuren weinig met de publieke opinie te maken wil hebben.  En om de omstreden handelsverdragen toch vooral door te laten gaan, veegt de EU essentiële maatregelen tegen klimaatopwarming bij voorbaat al van de onderhandeltafel.

Bron: De Wereld Morgen
cc-beeld: COP Paris

Geef een reactie

Laatste reacties (27)