83

Gelovigen willen supermarkt in Zeist te gronde richten

Boycot-actie tegen winkel omdat die op zondag open is

Leden van een Hervormde gemeente in Zeist zijn opgeroepen winkels die op zondag open zijn te boycotten. De eigenaar van een van de winkels, een C1000 supermarkt, ontving een brief waarin gelovigen de wens uitspraken dat hij veel verlies zou lijden.

De Oude Kerk van de Pniëlkerk in de vorige eeuwOnlangs besloot de gemeenteraad, onder hevig protest van een kleine groep streng gelovigen, tot het invoeren van koopzondagen. Die overstap naar de 21e eeuw gaat de leden van de Pniëlkerk te ver. Op 3 november schreef kerksecretaris Wim Nouwen in het ledenblad:

Zoals u heeft gehoord of gelezen heeft de gemeenteraad van Zeist de deur open gezet voor de winkelondernemers in Zeist om in principe elke zondag open te zijn. (…) Kennelijk zijn wij als dorp zo ver afgezakt dat wij niet meer door hebben dat de geboden van God er tot ons heil zijn. (…) Van de handtekeningen die wij verzameld hebben is een stevig signaal uit gegaan. Niet doorslaggevend helaas, maar als getuigenis was het helder.

Kunnen wij meer? Ik denk het wel. Een algemene winkelboycot van winkels die op zondag open zijn zal praktisch niet haalbaar zijn, maar prikken uitdelen in die zin kan natuurlijk wel. Wij kunnen wel naar mogelijkheden zoeken. Als wij om te beginnen eens ophouden om de initiatiefnemers van dit voorstel, de plaatselijke C1000 en Albert Heijn, met ons bezoek te vereren en elders gaan kopen. (…)

Nog iets: Als de gemeenteraad instemt met zulke voor de maatschappij (nogmaals, niet alleen voor de kerkgangers dus) ingrijpende zaken, zal zij er ook vast geen moeite mee hebben om de verplichting tot betaald parkeren op zondag te beperken tot 16:30 uur. Wij moesten dat maar gewoon vragen.

Daar blijft het niet bij, aldus het AD. Vooral de C1000 moet het ontgelden. De winkelier, die al eens eerder door de gelovigen werd geïntimideerd, spreekt van chantage:

Deze week kreeg eigenaar André van Ek een brief over het dreigement geen boodschappen meer bij hem te doen. ‘Wij doen geen boodschappen meer in winkels die op zondag open zijn,’ stelt schrijfster Van Hell. ‘Wij hopen dat u zo veel verlies lijdt, dat u de zondagsopenstelling zult afschaffen.’

Van Ek is niet bereid te zwichten voor de economische dreigementen. Hij wijst er op dat de opening het gevolg is van een democratisch genomen besluit en dat de intolerante actie strijdig is met christelijke waarden.

Geef een reactie

Laatste reacties (83)