13

Gemeente Amsterdam sjoemelt met moskeeën

De Groene Amsterdammer onthult hoe in Amsterdam scheiding tussen kerk… eh, moskee en staat verdween ... 'Onterecht 1 miljoen euro EU-subsidie ontvangen'

De gemeente Amsterdam, stadsdeel oost en het ministerie van Binnenlandse Zaken wisten een miljoen euro aan Europese subsidies binnen te slepen, door te doen alsof twee moskeeën een multicultureel centrum waren. Dat meldt De Groene Amsterdammer. Inmiddels is een Europees fraudeonderzoek gestart.

In de notulen van het reguliere bouwoverleg tussen bouwer Hecon en stadsdeel Amsterdam-Oost staat: “Alleen functie MFC, geen Turks of Marokkaans gebedshuis noemen.” Het gaat hierbij om het gebouw De Verbinding dat in 2008 volledig met overheidsgeld gefinancierd is. MFC staat voor multicultureel-multifunctioneel centrum, maar het is in feite een moskee met wat zaaltjes erboven.

Door een ingewikkelde financiële constructie is volledige bouwsom door overheden gefinancierd. Ook de huur wordt volledig uit subsidies betaald, schrijft De Groene Amsterdammer. Eigen inkomsten van de moskeeën komen niet of nauwelijks voor in de boeken.

Het geld dat gebruikt is voor het gebouw De Verbinding komt van Europese ‘D2-gelden’. In ruimtes die met dit geld zijn gefinancierd mogen volgens de Europese wetgeving alleen seculiere activiteiten plaatsvinden, maar dat is niet het geval. In een leslokaal waar les gegeven zou moeten worden in ‘Nederlandse waarden en normen’, wordt koranles gegeven. Ook is er een ruimte bestemd voor het moskeebestuur.

OLAF, het Europese fraudebureau, heeft een vooronderzoek afgerond en is een fraudeonderzoek gestart naar De Verbiding. Deze maand wordt de uitslag nog verwacht, de kans is groot dat Amsterdam 1 miljoen euro moet terugbetalen.

Lees het uitgebreide achtergrondverhaal in de nieuwe Groene

cc-foto: AT5

Geef een reactie

Laatste reacties (13)