17

Gemeente Amsterdam weerde homoseksuele sollicitanten met ‘homolijst’

In de jaren 50 heeft de gemeente Amsterdam van sollicitanten de seksuele voorkeur bijgehouden. Meer specifiek: het hield bij of sollicitanten homoseksueel waren. Als een ambtenaar na onderzoek – door bijvoorbeeld bij de buren te informeren – tot de conclusie kwam dat de sollicitant inderdaad homoseksueel was, dan kwam deze op de zogenoemde ‘homelijst’ terecht, en werd als gevolg van de homofobie niet aangenomen. Dat blijkt uit documenten die in het Stadsarchief zijn gevonden.

Vijf gemeenteambtenaren hadden de taak om het zedelijke gedrag van sollicitanten te onderzoeken.

Onderzoeker Eric Heijselaar van het Stadsarchief Amsterdam vond de lijsten per toeval. In het NOS Radio 1-journaal zegt hij:

Als je terugkijkt vraag je je af waar die mensen zich in godsnaam mee bemoeiden “Ze gaan erg diep in op de persoonlijke levenssfeer en dat is schandelijk.

De lijsten worden niet openbaar gemaakt, maar betrokkenen kunnen wel altijd inzage krijgen in het archief.

NOS: Gemeente Amsterdam weigerde in de jaren vijftig homo’s aan te nemen

Geef een reactie

Laatste reacties (17)