186

‘Gemeentelijk armoedebeleid faalt’

'Uitkeringen, tegemoetkomingen en toeslagen gaan omlaag terwijl de huren maar blijven stijgen'

Onderzoeksbureau Kwiz onderzocht in opdracht van de SP het gemeentelijk armoedebeleid en kwam tot de conclusie dat gemeenten te weinig kunnen doen om mensen uit de armoede te halen. Dat betekent dat ze te weinig geld hebben voor kleding, eten, verwarming en meubilair.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut wil dat daar wat aan wordt gedaan:

Maar in 2015 wordt er nog meer gekort op de lage inkomens. Uitkeringen, tegemoetkomingen en toeslagen gaan omlaag terwijl de huren maar blijven stijgen. Miljoenen Nederlanders komen steeds verder in de min te staan. (…) Het kabinet vergroot de tweedeling en drukt mensen steeds verder de armoede in. Ondanks gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid komen veel mensen met een laag inkomen maandelijks tot wel honderden euro’s tekort om hun vaste lasten te betalen. Dat heeft ook grote impact op kinderen. Rutte en Asscher moeten de hand in eigen boezem steken.

Volgens de SP zijn er landelijke maatregelen nodig om de problemen op te lossen. De partij doet daartoe een aantal voorstellen:

1. Vereenvoudig de armoederegelingen en voer de categoriale bijstand in. We voorkomen de armoedeval en helpen werkende armen en zzp’ers door de grens voor gemeentelijke armoedebestrijding te verhogen naar 130% van het wettelijk sociaal minimum.
2. De beslagvrije voet (het absolute bestaansminimum) moet worden gerespecteerd. Gemeenten moeten dit kunnen afdwingen bij overheden.
3. Verhoog het sociaal minimum en het wettelijk minimumloon. Voorkomen van schulden en armoede is beter dan genezen. Dat kan alleen als het minimuminkomen weer sociaal wordt.
4. Draai de mantelzorgboete (kostendelersnorn) terug. Zieken en ouderen die samenwonen en voor elkaar zorgen moeten we belonen in plaats van straffen.
5. Zorg voor betaalbare huren. Wonen is een basisvoorziening, maar wonen is veel te duur. Geen extreme huurverhogingen maar een inflatie volgend huurbeleid.

Geef een reactie

Laatste reacties (186)