15

Gemeenten bang dat burger zorg afdwingt via de rechter

Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit voor bemiddelaar tussen burger en gemeenten

Gemeenten zijn bang dat burgers naar de rechter zullen stappen om zorg op te eisen waar geen geld meer voor is. Dat schrijft de Volkskrant. Vanaf 2015 moeten gemeenten meer zorgtaken uitvoeren voor minder geld. Staatssecretaris Van Rijn hoopt dat het ontstane gat van 1,7 miljard euro opgevuld zal worden door onder meer mantelzorgers, maar gemeenten kunnen mantelzorg niet verplichten. Daarom pleiten ze nu voor een instantie die tussen de gemeente en burgers in kan komen te staan om te bemiddelen, bijvoorbeeld een ombudsman.

Bob van der Meijden, projectleider WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten:

Er zullen meer conflictsituaties komen. Dan zal uiteindelijk de rechter oordelen. Daarom zou het goed zijn als er meer instanties zijn waar de burgers met hun geschil terecht kunnen.”

VNG wil dat de bemiddeling in de nieuwe wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt geregeld.

In een reactie laat de staatssecretaris weten geen reden te zien om de wet aan te passen. Gemeenten moeten zelf maximaal investeren om onnodige juridisering te voorkomen, aldus de staatssecretaris. Het staat gemeenten vrij zelf een wmo-ombudsman in te stellen.

De angst van de gemeenten is niet ongegrond. In 2007 toen de eerste taken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar hen werden overgeheveld, lukte het inwoners soms om via de rechter zorg af te dwingen. Wanneer burgers de zaak wonnen had dat grote gevolgen: voortaan moesten alle gemeenten door de jurisprudentie de zorg op een voorgeschreven manier uitvoeren.

De Volkskrant: Gemeente vreest dat burger via rechter zorg gaat opeisen

Geef een reactie

Laatste reacties (15)