8

Gemeenten besteden armoedebudget jongeren massaal aan andere zaken

Noord-Hollandse gemeenten hebben geld bedoeld voor het bestrijden van armoede onder jongeren massaal gebruikt voor andere zaken. Dat schrijft NH Nieuws. Behalve het verkeerd besteden van het geld, blijft er ook nog eens ruim 2 miljoen euro ongebruikt op de plank liggen.

In totaal ontvingen gemeenten in Noord-Holland ruim 15 miljoen euro om jongeren in armoede te ondersteunen. Een aantal gemeenten gebruikte het geld om de reservepot van het sociaal domein aan te vullen, met als argument dat armoede daar ook deels onder valt. Andere gemeenten voegden het geld toe aan de algemene middelen: het potje van waaruit de gemeente vrij kan beslissen waaraan het wordt besteed. Dit gebeurde onder meer in Aalsmeer, Amstelveen, Bloemendaal en Heemstede.

Het geld dat op de plank bleef liggen, wordt in de meeste gevallen doorgeschoven naar het volgende jaar. In Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland gebeurde dat omdat er te weinig ambtenaren beschikbaar waren om armoedebeleid voor jongeren te maken. De gemeente Bergen schoof het budget door omdat ze voor een deel niet wisten wat ze ermee moesten doen.

Sinds 2017 komen Nederlandse gemeenten in aanmerking voor de zogenoemde Klijnsma-gelden. In totaal wordt jaarlijks 85 miljoen euro vrijgemaakt voor de bestrijding van armoede bij kinderen en jongeren. Gemeenten die het geld wel aan jongeren besteedden, deden dat onder meer door te investeren in het Jeugdfonds Sport & Cultuur, een initiatief om jongeren uit minima-gezinnen lid te laten worden van bijvoorbeeld een sportclub of muziekschool. In Schagen werd het Klijnsma-budget wel uitgegeven aan jongeren, maar daar werd een pilot-project gefinancierd om het gebruik van drugs en alcohol tegen te gaan.

De NOS laat weten dat SP- en PvdA-Kamerleden inmiddels hebben gezegd de staatssecretaris van Sociale Zaken te willen dwingen het geld te oormerken. Op die manier wordt gegarandeerd dat het beschikbare budget uitsluitend wordt besteed zoals het bedoeld is: het bestrijden van armoede onder jongeren.

cc-foto: PhotoMIX-company

Geef een reactie

Laatste reacties (8)