71

Gemeenten: Burger moet aan de bak

Gemeentes gaan inzetten op 'burgerparticipatie' ... Zwembaden, bibliotheken, speelvelden; de burger moet het gaan verzorgen

Uit een rondgang van de NOS langs 234 gemeenten blijkt dat de gemeenten steeds meer traditionele taken willen overdragen aan de bewoners. Zo moet de burger verantwoordelijk worden voor het zwembad, de sportvelden of de muziekschool.

Van de ondervraagde gemeenten zeggen 147 dat ze overwegen hun inwoners vaker in te zetten voor taken die van oudsher door de gemeenten werden verzorgd. De door kabinet Rutte-2 zo gedroomde participatiemaatschappij komt zo een stap dichterbij.

Vooral het groenbeheer en onderhoud van de openbare ruimte zullen voortaan steeds vaker door burgers verzorgd worden. In sommige gemeenten, waaronder Breda en Oischot, is deze burgerparticipatie al ver ontwikkeld, andere gemeenten kondigen een proef aan.

NOS schrijft:

Inwoners worden soms voor de keuze gesteld: de muziekschool, bibliotheek of het zwembad gaat sluiten of jullie nemen het beheer en de exploitatie in eigen hand. De meeste gemeenten begeleiden zo’n traject zorgvuldig, maar de bedoeling is wel dat de kosten uiteindelijk veel minder op de begroting drukken.”

Bekijk op deze kaart of jouw gemeente heeft meegedaan aan het NOS-onderzoek.

Geef een reactie

Laatste reacties (71)