6

Gemeenten dreigen zorgplannen te boycotten

Gemeenten ontsteld over kabinetsvoornemen om thuiszorg toch bij zorgverzekeraars onder te brengen

Het kabinetsbesluit om de thuiszorg voor ouderen per 2015 onder te brengen bij de zorgverzekeraars in plaats van bij de gemeenten, zit lokale overheden niet lekker. Zij dreigen niet langer mee te werken aan het uitvoeren van de nieuwe zorgtaken waar het Rijk de gemeenten per 2015 verantwoordelijk voor wil maken.

Directievoorzitter Jantine Kriens van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in de Volkskrant:

De gemeenten hebben opdracht gekregen met veel minder geld veel nieuwe taken uit te voeren. Wij wilden graag deze zorg dicht bij de mensen brengen. We hoopten geld te besparen door bijvoorbeeld een efficiënte combinatie met persoonlijke verzorging, begeleiding en huishoudelijke zorg. Dat kan niet meer nu het Rijk op de valreep de spelregels verandert.

Maar waar de gemeenten sputteren, zijn patiëntenorganisaties, ouderenorganisaties en verpleegkundigen wel blij met het besluit, net als de zorgverzekeraars die verantwoordelijk worden voor de persoonlijke verzorging. Volgens patiëntenorganisatie NPCF is voorkomen dat de ouderenzorg versnipperd raakt en is het recht op zorg beter gegarandeerd in de Zorgverzekeringswet dan door de gemeenten.

De begeleiding en ondersteuning van mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen, blijft bij de gemeenten. De huishoudelijke hulp ook. De verpleegzorg blijft bij de zorgverzekeraars. De onenigheid gaat om het deel van de zorg dat daar tussenin valt, te weten de ‘lijfsgebonden zorg’. Ongeveer 300 duizend personen, voornamelijk ouderen, krijgen hulp bij zaken als huidverzorging en verrichtingen met stoma’s en sondes. Die persoonlijke verzorging wordt vaak gecombineerd met verpleging. Een jaarlijkse kostenpost van 2 miljard euro.

cc-foto: Dietmar Temps

Geef een reactie

Laatste reacties (6)