8

Gemeenten dwingen werkloze jongeren tot studie

Gemeenten ontzien zo het eigen financiële potje ... Studiefinanciering wordt immers door Rijk betaald ... Jongere vaak de dupe: maakt studie niet af, blijft achter met studieschuld

Gemeenten kiezen er steeds vaker voor om werkloze jongeren te verplichten te studeren in plaats van ze een bijstandsuitkering te geven. Wie jonger is dan 27 jaar moet of werken, of studeren. Zo zorgen de gemeenten ervoor dat de jongeren niet op het budget van de gemeente drukken; de studiefinanciering komt immers uit het potje van het Rijk en de bijstand uit het potje van de gemeente. Veel van deze jongeren halen echter nooit een diploma en komen vervolgens met een flinke studieschuld te zitten, aldus het Hoger Onderwijs Persbureau.

Jongeren onder de 27 jaar moeten volgens de wet of werken of studeren. Gemeenten kunnen weliswaar een uitzondering maken, maar doen dat liever niet omdat het geld kost. Daarom sturen ze de jongeren – zelfs gedwongen – weer naar school. Tijdens een bijeenkomst van studentendecanen in het hbo bleek dat de hogescholen steeds vaker te maken krijgen met ongemotiveerde studenten, die de studie niet aankunnen, maar gedwongen door het UWV de schoolbanken weer ingaan. Soms zelfs halverwege het schooljaar, al begint het vak dat ze eigenlijk willen gaan doen pas in het nieuwe studiejaar. Volgens het Hoger Onderwijs Persbureau halen veel van deze jongeren nooit een diploma, waardoor ze ook nog eens met een flinke studieschuld komen te zitten.

Hoe snel verdien je je studie terug?
Voor wie wel zijn studie afmaakt, heeft de Algemene Rekenkamer nu berekend hoe snel je je opleiding terug hebt verdiend, en wanneer de overheid de investering in jouw opleiding weer terug heeft verdiend. De Rekenkamer deed een kosten-baten analyse voor zowel mbo, hbo als universitaire opleidingen. De gebruikt informatie over studiekosten komt van de ministeries van Onderwijs en Economische Zaken, de gegevens over inkomens en werkloosheid zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

RTL Nieuws zet vier voorbeelden op een rij:

– Een studente die de Kunstacademie (hbo) heeft gedaan, betaalt zelf 12.832 euro aan die studie, de overheid 65.844 euro. Vijf jaar na afstuderen verdient zij gemiddeld 21.600 euro per jaar. Met dat inkomen is de eigen investering in de opleiding na 19 jaar terugbetaald, de overheid heeft de investering er na 35 jaar nog niet uit.

– Een student die een universitaire opleiding in de gezondheidszorg heeft gedaan, betaalt zelf 17.268 euro aan die studie, de overheid 88.486. Vijf jaar na afstuderen verdient die hij gemiddeld 49.900 euro per jaar. Daarmee is de eigen investering in de opleiding in 4 jaar terugverdiend, die van de overheid in 8 jaar.
    
– Een economiestudie aan de universiteit kost de overheid ongeveer 73.000 euro. Daarnaast betaalt de student nog zo’n 12.000 euro zelf. Een meisje dat direct na het afronden van deze studie aan het werk gaat, heeft de overheidsbijdrage in 8 jaar na het afstuderen terugbetaald aan inkomstenbelasting. De kosten die de studente en haar ouders zelf hebben gemaakt zijn in 4 jaar terugbetaald.

– Een mbo-opleiding techniek kost de student ongeveer 3000 euro en de overheid ongeveer 48.000 euro (voor de beroepsopleidende leerweg op niveau 1 of 2). Een jongen die deze opleiding afrondt en direct daarna gaat werken, heeft de overheidsbijdrage in 15 jaar na het voltooien van de opleiding terugbetaald aan inkomstenbelasting. De eigen bijdrage wordt al binnen 1 jaar na het afstuderen terugbetaald.

cc-foto: SandrosAmigos

Geef een reactie

Laatste reacties (8)