7

Gemeenten en privacybescherming; niet de beste combinatie

Gemeenten hebben geen idee hoe ze straks na de decentralisatie van zorg, jeugd en werk om moeten gaan met privacygevoelige informatie

Op 1 januari 2015 vinden drie grote decentralisaties plaats. Gemeenten krijgen dan meer taken op het gebied van zorg, jeugd en werk. Met die drie taken komt ook de verantwoordelijkheid voor een goede waarborging van de privacy van burgers. Maar hoe ze dat moeten aanpakken, weten veel gemeenten nog niet. Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad.

NRC deed onderzoek onder 50 gemeenten. “Tien gemeenten weten nog helemaal niet hoe ze willen omgaan met nieuw te verwerken gevoelige informatie, zoals het medisch dossier en het strafblad”, schrijft de krant.

Het komt niet helemaal als een verassing. In juni waarschuwde het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) nog verschillende malen voor het privacygevaar van de decentralisatie. Minister Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) zei hierop schouderophalend dat privacybescherming gezien kan worden als een ‘lerende praktijk’. Al doende en fouten makende leert men.

Eén van de gemeenten die nog geen idee heeft hoe het straks om moet gaan met privacygevoelige informatie, is Breda. De gemeente schrijft dat nog onduidelijk is welke medewerkers in 2015 inzage zullen krijgen in medische en strafrechtelijke gegevens. “Daar zullen we in de loop van 2015 verder invulling aan geven.”

NRC schrijft:

Afgezien van de tien gemeenten die nog helemaal niet weten hoe ze de privacybescherming aanpakken, heeft bijna geen enkele van de ondervraagde gemeenten een privacyconvenant opgesteld waarin voor de wijkteams regels zijn opgenomen voor de decentralisaties.”

cc-foto: Bert Kommerij

Geef een reactie

Laatste reacties (7)