21

Gemeenten financieel in de knel met jeugdzorg

De budgetten van gemeenten voor de jeugdzorg zullen dit jaar en volgend jaar niet toereikend zijn. Een meerderheid van de gemeenten in Nederland vrezen niet uit te komen. Daar waar de gemeenten vorig jaar juist 1,2 miljard euro overhielden, vrezen ze dit jaar niet voldoende te hebben aan het budget dat ze van het rijk toegewezen hebben gekregen. Dat blijkt uit een enquête door Binnenlands Bestuur in opdracht van de NOS.

In totaal deden 215 van de 390 gemeenten mee aan het onderzoek. Van hen zegt 57 procent te verwachten dit jaar financieel niet uit te komen. 61 procent verwacht volgend jaar niet rond te kunnen komen met het budget. Dat komt volgens de gemeenten onder meer doordat het budget dat de gemeenten van het rijk toegewezen krijgen, afneemt. Kregen ze vorig jaar nog 3,8 miljard euro, dit jaar is dat 3,7 miljard en volgend jaar 3,5 miljard. Daarnaast neemt het aantal aanvragen van jeugdzorg juist toe, soms zelf met tientallen procenten.

Oneerlijk verdeeld
Een aantal gemeenten klaagt ook dat de verdeelsleutel die het rijk hanteert niet klopt. Gemeenten met een relatief groot of groeiend aantal jeugdzorgcliënten zouden te weinig geld krijgen terwijl gemeenten met weinig cliënten juist veel geld ontvangen. Het gevolg: sommige gemeenten houden geld over, anderen zijn er nog voor het einde van het jaar doorheen.

Neem bijvoorbeeld Almere. Afgelopen oktober kondigde het al aan door het jeudzorgbudget heen te zijn. De zeventig instellingen in Almere hebben te horen gekregen dat zij nieuwe patiënten alleen nog aan mogen nemen als er sprake is van een crisis, of wanneer een kinderrechter de hulp heeft verplicht. Nieuwe cliënten met bijvoorbeeld dyslexie, een angststoornis of gedragsproblemen hebben pech: zij zullen maanden moeten wachten tot januari volgend jaar.

Geef een reactie

Laatste reacties (21)