Laatste update 15:13
4

Gemeenten houden miljoenen euro’s over op zorg

wmoDriekwart van de Nederlandse gemeenten blijkt flink geld over te houden van hun budget voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat blijkt uit een analyse van het blad Binnenlands Bestuur.

De Wmo is bedoeld om mensen die extra zorg nodig hebben te helpen. Denk bijvoorbeeld aan thuiszorg voor mensen met een handicap of ouderen.

De resultaten van het onderzoek van Binnenlands Bestuur zijn opmerkelijk omdat juist werd gevreesd dat er, bij bijvoorbeeld Jeugdzorg, grote tekorten zouden ontstaan toen gemeenten zelf verantwoordelijk werden voor het uitkeren van de vergoedingen.

Uit de cijfers van Binnenlands Bestuur blijkt dat een gemeente als Overbetuwe vorig jaar twee miljoen overhield. Deurne had nog 2,3 miljoen ‘over’ en Teylingen (bij Warmond) 1,7 miljoen. Wat nog niet duidelijk is, is of de gemeenten dit geld over hebben omdat ze hebben bezuinigd of omdat ze teveel geld van het Rijk hebben ontvangen.

Volgens critici van de nieuwe Wmo betekent het feit dat er geld over is dat gemeenten teveel hebben bezuinigd ten koste van hulpbehoevende burgers en dat ze de zorg teveel hebben uitgekleed. Dat werd al gevreesd toen de taken van het Rijk naar de gemeenten werden overgeheveld. Maar de overschotten zouden er ook op kunnen wijzen dat Den Haag teveel geld heeft verdeeld over de verschillende gemeenten.

De nieuwe Wmo leidt al sinds de invoering tot stevige discussie. Begin maart debatteerde de Kamer nog over het onderwerp. Toen bleek dat een kwart van de mensen afziet van noodzakelijke zorg als dagbesteding en begeleiding omdat het te duur voor ze is. Omdat de gemeenten nu zelf bepalen wat de hoogte van de eigen bijdrage is, waren er prijsverschillen ontstaan die opliepen tot duizenden euro’s per jaar. Voor sommige mensen is dit volledig onbetaalbaar. En dus zijn ze genoodzaakt zorg te ‘mijden’ terwijl ze die wel zouden moeten krijgen.

Volgens de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) moet het geld dat een gemeente over heeft alsnog worden besteed aan mensen die zorg krijgen. De NPCF op Binnenlands Bestuur:

Geld overhouden is niet de bedoeling. Mensen denken dat ze geen maatwerk kunnen krijgen omdat het geld er niet is. Als het geld er toch is, biedt dat ruimte om het goed te besteden aan beter maatwerk.

CC foto: Youtube

Geef een reactie

Laatste reacties (4)