23

Gemeenten koersen af op 4,8 miljard tekort

Tekort nog groter bij gemeenten met veel ouderen en minder redzame bewoners

Uit een doorrekening van de landelijke beleidsplannen zou blijken dat de Nederlandse gemeenten uitkomen op een financieel tekort van 4,8 miljard euro, wanneer het beleid ongewijzigd zou blijven. De plannen werden doorgerekend door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit Groningen.

De reden voor het tekort is dat de gemeentekosten sterker stijgen dan hun inkomsten. Er zal volgens de onderzoekers gemiddeld 248 euro per burger moeten worden bezuinigd om het tekort af te wenden. Bij gemeenten met minder zelfredzame burgers en ouderen zal dat tekort flink hoger uitvallen.

De Volkskrant schrijft:

De gemeentelijke uitgaven zullen volgens de onderzoekers tot 2018 met 14 procent stijgen, door prijsstijgingen en een stijging van het aantal ouderen. De inkomsten van de gemeenten nemen in die periode toe met slechts 9 procent, onder meer omdat het Rijk de gemeenten minder geld geeft voor het uitvoeren van de nieuwe zorgtaken. Het onderzoek is gedaan in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Inkomsten en uitgaven
In totaal gaven de gemeenten in 2014 53 miljard euro uit, wat een kwart van de totale uitgaven door de overheid betekent. Omdat de gemeenten nu ook belast zijn met nieuwe taken op het gebied van zorg, jeugd en werk komt daar nog eens 8 miljard euro bovenop. Er komt via de gemeentelijke belastingen 8,7 miljard binnen.

Risicogemeenten
De gemeenten die het grootste risico lopen met een tekort te eindigen liggen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zuid-Holland. Ook gemeenten met minder dan 150.000 inwoners. Extra risicogroep zijn de kleine gemeenten die een centrale rol spelen voor omliggende gemeenten, zoals bij het opvangen van daklozen.

Maarten Allers, directeur Coelo en hoogleraar economie van decentrale overheden aan de Rijksuniversiteit Groningen:

De gemeenten gaan in gesprek met hun burgers om te kijken welke hulp ze echt nodig hebben. Daardoor kunnen ze hun taken beter en goedkoper uitvoeren. Gemeenten met een zwakke sociale positie ontvangen bovendien al meer geld van het Rijk dan de welvarendere gemeenten.

Volkskrant: Gemeenten koersen af op miljardentekort

Cc-foto: SP

Geef een reactie

Laatste reacties (23)