6

Gemeenten kunnen jeugdzorgtaak nog niet aan

22 procent zegt niet klaar te zijn om per 1 januari taken over te nemen van provincies ... 25 procent maakt zich zorgen

Bijna de helft van alle gemeenten betwijfelt of ze in 2015 alle kinderen in de jeugdzorg kunnen helpen. Vanaf 1 januari zijn niet langer deels de provincies, maar alleen de gemeentes verantwoordelijk voor deze hulp, maar het geld dat hiervoor wordt uitgetrokken door het Rijk, lijkt nu al niet toereikend te zullen zijn. Uit een enquête van de Volkskrant blijkt zelfs dat eenvijfde van de gemeenten ervan overtuigd is dat dit niet gaat lukken.

Het kabinet gelooft dat door de overheveling van taken naar de gemeentes dat er een einde wordt gemaakt aan de bureaucratie in de jeugdzorg. Cliënten moeten zo sneller geholpen worden, in plaats van in de molen van hulpverleners terecht te komen. Minder kastje-muurtje betekent tegelijkertijd ook minder geld. De gemeenten krijgen 15 procent minder budget dan er tot nu toe beschikbaar was.

Hoewel de overkoepelende Vereniging van Nederlandse Gemeenten ervan overtuigd is dat het lokale bestuur in staat is de jeugdzorg zelf te organiseren, zijn de gemeenten daar zelf minder overtuigd van. 22 procent antwoordt ronduit ‘nee’ op de vraag of zij denken in staat te zijn de jeugdzorgtaak uit te kunnen voeren met het geld dat beschikbaar is gesteld. 25 procent van de 158 respondenten zegt zich hier zorgen over te maken en nog niet te weten of het gaat lukken.

De Volkskrant schrijft:

De gemeente Appingedam zegt bijvoorbeeld dat het budget niet toereikend is om zware jeugdzorg in te kopen. ‘Een gespecialiseerde plek kost al gauw 100 duizend euro per jaar. Stel dat je in een jaar drie plekken begroot en er komt een vierde kind bij dat zware hulp nodig heeft, dan zitten wij als kleine gemeente meteen met een strop’, aldus wethouder Piet Manning (PvdA). Appingedam probeert dit op te lossen door samen met andere gemeenten gespecialiseerde hulp in te kopen.”

Ook Kinderombudsman Marc Dullaert heeft er geen vertrouwen in. Hij is geschrokken van het dinsdag verschenen rapport over de overheveling van jeugdzorgtaken, waarin staat dat gemeenten er nog niet klaar voor zijn. De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd onderzocht de overheveling en noemde het dinsdag nog maar de vraag of kinderen en gezinnen goede jeugdzorg zullen krijgen wanneer het de taak van de gemeenten is. Dullaert benadrukt in de Volkskrant overigens dat het er niet om gaat wie de zwarte piet toegeschoven krijgt, de landelijke politiek of de gemeenten:

Waar het om draait is dat er een groep zeer kwetsbare kinderen zorg dreigt kwijt te raken. Ik wil van de minister de garantie zwart op wit dat ook die kinderen hun recht op hulp behouden.”

De Volkskrant: Kinderombudsman vertrouwt gemeenten jeugdzorg niet toe

cc-foto: Roel Wijnants: 1.000 actiewerkers voerden actie tegen de Nieuwe Jeugdwet

Geef een reactie

Laatste reacties (6)