8

Gemeenten neuzen in gegevens bekende Nederlanders

Bij 18 procent van onderzochte gemeenten werd privacy BN-ers onnodig geschonden ... Slechts 4 procent heeft beveiliging persoonsgegevens op orde

Nederlandse gemeenten slagen er niet in om persoonsgegevens van inwoners voldoende te beveiligen. Slechts 4 procent van de onderzochte gemeenten heeft voor het opvragen van persoonsgegevens via Suwinet voldoende beveiligingsmaatregelen getroffen. 13 procent van de gemeenten voldoet aan geen van de onderzochte normen voor informatiebeveiliging. Dit concludeert de Inspectie SZW in haar rapport over informatiebeveiliging bij gemeenten. Gemeenten, UWV en SVB wisselen voor de uitkeringsverstrekking en handhaving persoonsgegevens uit. Het gaat daarbij onder meer om inkomsten, uitkeringsgegevens, autobezit en diplomagegevens en examenresultaten. De Inspectie heeft het onderzoek bij 80 gemeenten uitgevoerd.

Buiten de belabberde algemene score, is een zorgwekkend detail dat de Inspectie tijdens het onderzoek geconstateerd heeft dat 13 van de 80 onderzochte gemeenten (18%) in 2012 gegevens van bekende Nederlanders hebben geraadpleegd, zonder dat hiervoor een goede reden is gegeven. De inspectie hanteerde voor deze controle een beperkte lijst met 100 willekeurig geselecteerde bekende Nederlanders. In werkelijkheid zijn er enkele duizenden bekende Nederlanders van wie gegevens via Suwinet kunnen worden geraadpleegd.

cc-foto (Paul Groot imiteert Filemon Wesselink): Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (8)