152

Gemeenten openen jacht op bijstandsfraudeurs

Uitkeringsgerechtigden worden intensiever gecontroleerd … De Volkskrant: 'Een kwart meer fraude ontdekt dat een paar jaar geleden'

Gemeenten zetten steeds meer in op het achterhalen van bijstandsfraude. Dat meldt de Volkskrant. Hierdoor wordt volgens de krant een kwart meer bijstandsfraude ontdekt dan een paar jaar geleden. Sociale media als Facebook en Twitter worden gebruikt, maar ook de kliklijn wordt ingezet om de fraude te achterhalen.

Volgens Christien Bronda, directeur van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) van Amsterdam, zijn sociale diensten nu meer gespitst op handhaving. Naast fraude opsporing komt het steeds vaker voor dat aanvragen voor een bijstandsuitkering worden afgewezen na controle van de gegevens. Nu de gemeenten minder geld in kas hebben, zijn ze extra streng.

In Amsterdam is sprake van een verdubbeling van het bedrag dat de gemeente na constatering van fraude terugvorderde. Ging het in 2010 nog om 3,36 miljoen euro, in 2012 ging het om 6,26 miljoen euro. 

De Landelijke Cliëntenraad, de belangenorganisatie voor uitkeringsgerechtigden, waarschuwt voor een klopjacht. Het is goed dat er intensiever wordt gecontroleerd, “maar de sociale diensten moeten ervoor waken niet elke bijstandsgerechtigde als een fraudeur te behandelen. Mensen die te goeder trouw zijn, moeten niet in een kwaad daglicht worden gesteld”.

Werd voorheen de fraude vooral ontdekt doordat sociale rechercheurs bij huizen postten en tandenborstels telden om te controleren op niet gemeld samenleven, nu worden onder meer sociale media als Twitter en Facebook ingezet. Bronda vertelt:

Een andere cliënt meldde op de sociale media dat hij die week optrad in een grote popzaal. Stonden wij hem bij de uitgang op te wachten.”

De Volkskrant: Sociale dienst spoort meer fraudeurs op

Foto: Een invalide glazenwasser maakt de ramen van verzorgingshuis de Hoge Hof in Herveld schoon. Het is zijn eerste officiële klus. Hij is noodgedwongen de eerste invalide glazenwasser van Nederland. Per 1 april 2013 worden chronisch zieken en gehandicapten verplicht -waar mogelijk- voor een belangrijk deel in hun eigen onderhoud te voorzien.

Geef een reactie

Laatste reacties (152)