37

Gemeenten pleiten voor verhoging leeftijdsgrens alcohol

Minimumleeftijd moet van 16 naar 18 jaar

Diverse gemeenten roepen het kabinet op de leeftijd voor alcoholverkoop te verhogen van 16 naar 18 jaar. Dat schrijven ze in een persverklaring aan minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD). Schippers heeft vrijdag laten weten de huidige grens van 16 jaar te willen handhaven.

De gemeenten zijn van mening dat verhoging van de leeftijdsgrens ertoe zal leiden dat jongeren minder makkelijk aan alcoholische dranken kunnen komen. Nu lukt het 16-jarigen vaak zonder problemen om alcohol te kopen.

Minister Schippers wil geen verhoging van de leeftijdsgrens. Daarentegen wil ze het bezit van alcohol onder minderjarigen strafbaar stellen.

De gemeenten schrijven:

Als argument geeft het kabinet dat “de huidige leeftijdsgrenzen eerst beter gehandhaafd en nageleefd moeten worden. Volstrekte helderheid over de leeftijdsgrens is dan belangrijk.” In dat laatste heeft het kabinet volkomen gelijk. En dan biedt één leeftijdsgrens de meeste duidelijkheid voor verstrekkers om die na te leven én voor controleurs om daarop toe te zien. Zeker nu juist de naleving van de wet tot op de dag van vandaag een groot probleem blijkt. Recent onderzoek van de Universiteit van Twente heeft dat helaas opnieuw aangetoond. Uit het onderzoek blijkt dat de jongeren die de opdracht krijgen om alcohol te kopen “daarin altijd slagen en dat dit voor hen minutenwerk is. In 75,8 % van de gevallen slaagden de jongeren daarbij in één keer”. De huidige wetgeving heeft er toe geleid dat 16 jaar de ‘norm’ is voor het drinken van alcohol. Campagnes bevestigen dat bovendien. Het effect zien we terug in onze projecten. Interventies gericht op preventie leiden gelukkig tot een afname van het aantal alcohol drinkende jongeren onder de zestien jaar, maar daarboven lukt dat niet of nauwelijks.

Lees hier de volledige brief

Eerder verscheen op Joop: Comazuipen onder jongeren neemt toe

Leeftijdsgrens voor kopen alcohol niet verhoogd

cc-foto: Mark Stewart

Geef een reactie

Laatste reacties (37)