2

Gemeenten stellen manifest tegen schaliegas op

Gemeenten Boxtel en Noordoostpolder roepen minister Kamp (Economische Zaken) op om af te zien van het winnen van schaliegas

De gemeenten Boxtel en Noordoostpolder en het Klimaatverbond Nederland roepen minister Kamp (Economische Zaken) op om af te zien van het winnen van schaliegas. Samen met het Klimaatverbond Nederland hebben ze een manifest opgesteld om gemeenten zover te krijgen zich uit te spreken tegen schaliegaswinning.

De 142 gemeenten en acht provincies die zich hebben uitgeroepen tot schaliegasvrij gebied, ontvangen als eerste het manifest. Ook andere gemeenten zullen vervolgens worden benaderd om het manifest te ondertekenen. Lang niet alle gemeenten hebben eeno officieel standpunt wat betreft schaliegaswinning.

Met het manifest hopen de initiatiefnemers duidelijk te maken dat er geen draagvlak is voor schaliegaswinning onder een groot deel van de lokale overheden. Ook is er grote onduidelijkheid over de veiligheid, noch is er breed gediscussieerd over nut en noodzaak van schaliegaswinning. Tot slot is er geen kosten-batenanalyse gemaakt. Op de website staat het aantal argumenten omschreven:

– publiek draagvlak voor boringen naar schaliegas ontbreekt
– er over de veiligheid van boringen naar schaliegas grote onduidelijkheid en onzekerheid bestaat
– er geen brede maatschappelijke discussie heeft plaatsgevonden over nut en noodzaak van schaliegas noch is er een kosten- en batenanalyse gemaakt
– schaliegaswinning niet bijdraagt aan een duurzame energietransitie

Eerder ontstond veel ophef over de plannen van minister Kamp. Hij laat ingenieursbureau Arcadis onderzoek doen naar geschikte locaties om naar schaliegas te boren. Maar Arcadis heeft juist belang bij de winning van schaliegas. “Dit is geen objectieve manier om de risico’s voor milieu en omwonenden in kaart te brengen”, aldus Geert Ritsema, campagneleider bij Milieudefensie.

Eerder bracht Arcadis nog een rapport uit over de winning van schaliegas, maar volgens Milieudefensie was het een twijfelachtig rapport. “Dat rapport zegt dat de risico’s beheersbaar zijn, maar het is afgebrand door de milieubeweging, waterleidingbedrijven en de commissie MER die de regering adviseert.” Arcadis is in de VS betrokken bij grote schaliegasprojecten.

Eind dit jaar wil de Tweede Kamer een besluit nemen over het boren naar schaliegas.

Afgelopen weekend kwam Exxon-topman Rex Tillerson nog in het nieuws. De topman vindt dat overal schaliegas gewonnen mag worden, maar niet bij zijn eigen huis. Lees daarover op Joop: Exxon-topman eist stop schaliegaswinning, bij zijn eigen huis

cc-foto: PietPlaat

Geef een reactie

Laatste reacties (2)