41

Gemeenten wijzen deel bestuursakkoord af

[Update] Minister Donner (Binnenlandse Zaken): Niet helemaal, is helemaal niet ... Gemeenten akkoord met nieuwe verdeling van taken tussen rijk en gemeente, maar verwerpen met name hoofdstuk over sociale werkplaatsen

UPDATE “Niet helemaal, is helemaal niet”, zo reageerde minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken woensdag tijdens het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De gemeenten stemden daar slechts deels in met het door hem voorgestelde bestuursakkoord.
De minister maakte duidelijk dat het kabinet van plan is het beleid door te zetten. Gemeenten lopen nu het risico dat toezeggingen van het kabinet in het akkoord, zoals extra geld en tijd voor hervormingen bij de sociale werkplaatsen en jeugdzorg, komen te vervallen, zo schrijft de Volkskrant.


Update 16.15

De minister stelde dat het bestuursakkoord, waarover zes maanden is onderhandeld met lagere overheden, wel overeind blijft voor provincies en waterschappen, omdat zij wel ingestemd hebben met de plannen. Dat meldt de Volkskrant

VNG-voorzitster Annemarie Jorritsma liet in een reactie weten het oneens te zijn met de stelling “niet helemaal, is helemaal niet”. De gemeenten willen op het punt van werk juist verder onderhandelen met het kabinet. 

Update 12.45

Op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Ulft werd het voorstel over een nieuwe verdeling van taken tussen rijksoverheid en gemeenten wel aangenomen, maar de paragraaf over werk en met name de sociale werkplaatsen niet, zo meldde de NOS.

GroenLinks fractievoorzitter Jolande Sap was verheugd dat de gemeenten kiezen voor een ‘retourtje arbeidsmarkt’.

Dit kabinet denkt dat je mensen aan het werk helpt door ze uit te knijpen. Het effect zal echter averechts zijn. Maarliefst 40.000 mensen komen extra in een uitkering als gevolg van deze bezuiniging. Gemeenten willen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid terecht niet op zich nemen”, zegt Jolande Sap.

Minister Donner (Binnenlandse Zaken) waarschuwde eerder dat het afwijzen van het bestuursakkoord “gevaarlijk” zou zijn. Nederland zou onbestuurbaar worden als de gemeenten tegen het kabinet in bleven gaan. De gemeenten mochten van de minister ook niet op onderdelen een voorbehoud maken. Maar de gemeenten voelen zich door dit akkoord gedwongen om veel te veel te bezuinigen op sociale werkplaatsen, aldus de NOS.

In het bestuursakkoord staan afspraken over de overdracht van taken van het rijk naar lagere overheden, zoals zorg voor verstandelijke gehandicapten en mensen met een psychiatrische aandoening, maar ook de aanpak van werkloosheid en armoedebestrijding. Een groot deel van de gemeenten heeft moeite met het akkoord, vooral omdat het hen dwingt veel te bezuinigen op de sociale werkplaatsen. VNG-voorzitter Jorritsma:

De gemeenten moeten hele belangrijke taken uitvoeren voor het rijk. Als gemeenten dan bezorgd zijn omdat ze voor een deel van de taken onvoldoende middelen krijgen, dan moet daar goed naar worden geluisterd.

Jorritsma riep daarom op niet in te stemmen met het gedeelte over ‘werken naar vermogen’. Naar verwachting zal het bestuursakkoord op dat punt worden afgewezen. Minister Donner heeft al gedreigd dat het alles of niets is.

Gisteren probeerde het CDA nog om meer steun voor het akkoord te genereren door ‘meer helderheid te geven over het hervormingsfonds’. Dat werd door de oppositie weggehoond. GroenLinks-kamerlid Ineke van Gent twitterde:

Tjonge, tjonge wat weer een gedoe in de Tweede Kamer vandaag. Ordinaire machtspolitiek vd coalitie onder aanvoering van het CDA. 

en:

CDA motie transitiefonds gaat over objectieve criteria niet over extra geld voor de gemeenten. #voordeduidelijkheid #bestuursakkoord

Lees meer bij BNR.

Geef een reactie

Laatste reacties (41)