47

‘Gemeenten willen uitbreiding belastingen’

Lokale overheid heeft weinig eigen inkomsten ... Decentralisatie gaan fikse bezuinigingen gepaard ... Verschillen tussen gemeenten gaan groter worden

Nederlandse gemeenten halen slechts 10 procent van hun budget uit eigen inkomsten, de rest komt van het Rijk. Dat is een groot verschil met andere Europese landen waar gemeenten veel meer speelruimte hebben en de helft van hun middelen uit lokale belastingen halen. Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, wil dat hier ook invoeren.


Jorritsma zegt dat in een interview met Nu.nl. De overdracht van veel taken van het Rijk naar de gemeenten gaat gepaard met enorme kosten waar het kabinet te weinig duidelijk over is, vindt ze. 

We zeggen wel dat we het met minder geld meer kunnen. Omdat een hulpbehoevend gezin straks bijvoorbeeld niet meer 87 hulpverleners heeft die zich om hen bekommert, maar slechts één instantie.  Dat is efficiënter en dus goedkoper en ook beter voor de mensen zelf. Maar als je zulke grote bezuinigingen doet, zoals op de huishoudelijke hulp en de Participatiewet, dan kan je niet meer volhouden dat we nog allemaal dezelfde steun kunnen verlenen zoals we dat in het verleden ook gedaan hebben. Dat moet het kabinet ook heel duidelijk zeggen. Minder mensen zullen aanspraak op dat soort voorzieningen kunnen maken.

Problemen voorziet ze in economisch zwakke gebieden als het oosten van Groningen en zuiden van Limburg waar gemeenten kampen met minder werkgelegenheid, krimp en er relatief veel mensen die een beroep doen op de participatiewet die in de plaats van de sociale werkvoorziening komt. Ze vindt dat de bezuiniginen op dat gebied ‘een tandje minder’ zouden moeten.

Ze vindt ook dat gemeenten meer zelf inkomsten moeten kunnen genereren. Voor een deel moet dat door belastingen over te hevelen van het Rijk naar de gemeente. Inwoners kunnen dan via de lokale politieke zelf bepalen waar ze geld aan uit willen geven. Jorritsma voorspelt een toekomst waarbij er veel grotere verschillen zullen zijn tussen gemeenten als het gaat om nutsvoorzieningen. 

Maar zonder eigen gelden kan je de discussies over hoe dat in te richten op lokaal niveau niet goed voeren. Wil je een mooi voorzieningenniveau, dan betaal je als burger in die gemeenten ook meer geld. Wil je het heel sober inrichten dan is je belasting wat lager. Nu is daar totaal geen relatie tussen, maar laat de burgers dat maar merken.

Nu: ‘Gemeenten worstelen nog met decentralisaties’

Geef een reactie

Laatste reacties (47)