54

Gemeenten zakken weg in schulden

Gemeenten, provincies, waterschappen staan nu voor meer dan 70 miljard euro in het krijt ... Kosten gestegen, maar lasten burger gelijk gebleven

In zeven jaar tijd zijn de schulden van lokale en regionale overheden met zo’n 40 procent gestegen, omdat de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de totale schuldenlast 70,5 miljard euro.


Het grootste deel van de schulden komt voor rekening van de gemeenten: 52,2 miljard. Volgens het CBS zijn de oplopende schulden een gevolg van de crisis en de bezuinigingen bij de rijksoverheid.

Dat probleem lijkt alleen nog maar groter te zullen worden. Veel taken worden van de rijksoverheid overgedragen aan de gemeenten, zonder de daarbij behorende financiële middelen.

De schuldenlast is geen record, in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw bedroegen de schulden ook tussen de 70 en 80 miljard euro. In 2006 was de totale schuld teruggebracht tot 50 miljard.

Gemeenten gaan inmiddels over tot drastische bezuinigingen. Nadat eerder de culturele sector te maken kreeg met kaalslag is de beurt nu aan de sport. Al wordt die sector meer ontzien dan andere, blijkt uit een recessiepeiling die het Mulier Instituut in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten bij gemeenten uitvoerde.

BNG, de bank van de gemeenten, stelt dat ondanks de crisis de lasten niet gestegen zijn. De afvalstoffenheffing, in sommige gemeenten reinigingsrecht, is relatief gezien nog even hoog in als in 1998:

Gecorrigeerd voor de groei van het beschikbare gezinsinkomen is de afvalstoffenheffing van 1998 tot 2013 met gemiddeld slechts 0,1 procent per jaar gestegen. Huishoudens zijn dus gemiddeld gesproken in 2013 bijna een even groot deel van hun inkomen kwijt aan de afvalstoffenheffing als in 1998.

Die conclusie trekken de onderzoekers ook voor het geheel aan gemeentelijke lasten:

Huishoudens zijn tussen 1998 en 2013 meer gaan verdienen. Als we hiermee rekening houden, blijkt dat huishoudens jaarlijks gemiddeld een klein percentage meer betalen aan de gemeentelijke heffingen.

CBS: Financiële balansen decentrale overheden, kwartaalcijfers

BNG: Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten 1998-2013 (pdf)

Photo credit: FaceMePLS / Foter / CC BY

Geef een reactie

Laatste reacties (54)