12

Gemengde wijk, gemengde vriendschap

Mensen in gemeenten waar meer etnische minderheden wonen, ervaren minder dreiging

Mensen in gemengde wijken sluiten vaker vriendschappen met mensen van andere etnische groepen. Mensen met meer interetnische vriendschappen blijken daarnaast vaker lid van verenigingen en vrijwilligersorganisaties en bieden mensen uit hun omgeving meer hulp. Socioloog Michael Savelkoul promoveert morgen aan de Radboud Universiteit Nijmegen op dit onderzoek.

Dat meldt Voxweb. Savelkoul verzamelde gegevens uit drie grootschalige onderzoeken: een Europees, een Nederlands en een Amerikaans onderzoek. Hij verklaart zijn uitkomsten als volgt:

Wij denken dat dat te maken heeft met het feit dat mensen met meer interetnische vriendschappen minder dreiging ervaren, je bent tenslotte minder bang voor bekenden dan voor vreemden.

Het onderzoek van Savelkoul ontkracht eerder onderzoek van de Amerikaan Robert Putnam. Die stelde dat het wantrouwen in buurten met veel etnische groepen juist groot is. Mensen zouden zich daar terugtrekken in hun schulp en zich zelfs afkeren van de eigen groep. Maar het onderzoek van Savelkoul is niet het enige dat toteen andere conclusie komt. Publicaties die iets anders beweren nemen in aantal toe. Savelkoul:

Het plaatje is veel positiever. De theorie dat diversiteit tot meer etnische dreiging zou leiden vinden we nergens terug in onze data. In Nederland vinden we zelfs een omgekeerd verband: mensen in gemeenten waar meer etnische minderheden wonen, ervaren juist minder dreiging.

Geef een reactie

Laatste reacties (12)