107

Generatieclash bij Buitenhof

Jonge denker Rutger Bregman en voormalig PvdA-partijvoorzitter Ruud Vreeman verschillen radicaal van mening: Bregman vindt dat het arbeidsbeleid in Nederland herijkt moet worden terwijl Vreeman het al up to date vindt

Zondag reageerde Ruud Vreeman, voormalig PvdA-partijvoorzitter en waarnemend burgemeester van Groningen, in het VPRO-programma Buitenhof op de storm aan kritiek die afgelopen week opstak voor zijn partij. De Groningse afdeling kreeg het Haagse verhaal niet meer uitgelegd, de achterban was zeer teleurgesteld in de koers van haar partij en de jongerenafdeling schaamde zich voor het kabinetsbeleid. Jonge denker Rutger Bregman begrijpt die kritiek wel aangezien de politiek zich moet herijken: de huidige tijd vraagt om actuele visies.


Ruud Vreeman staat, ondanks alle kritiek, achter de koers van zijn partij. Het verhaal zou alleen beter uitgelegd moeten worden.

Je kunt een discussie houden in een stad als Groningen. Wij willen niet dat daar mensen in armoede leven. Dat kun je niet laten zoals het nu is.(..) We hebben een sociaal systeem dat we telkens vernieuwen en verfijnen om te voorkomen dat je geen tweedeling krijgt in de steden. Dat je geen getto’s krijgt en massa’s daklozen. Dat willen we niet.

Jonge denker Rutger Bregman vindt dat de PvdA moet streven naar een samenleving waarbinnen onbetaalde arbeid ook wordt gewaardeerd. Bijvoorbeeld door het mee te nemen in het Bruto Binnenlands Product (BBP).

De verzorgingsstaat is totaal gefixeerd op het in baantjes dringen van mensen, of die nu nuttig zijn of niet.

Vreeman wil daar niets van weten:

Dan moet je echt even achter de studeerkamer. (..) Het perspectief van alle mensen die werkloos zijn of in de WW zitten is dat ze normale collega’s willen, zinvol werk. Dat zou ik absoluut niet willen relativeren. (..) Als je die mensen vraagt of ze er geld voor willen hebben zullen ze ja zeggen.

Ook in Buitenhof een gesprek over de begroting van het Koninklijk Huis, het imago van de koning en de rol van de premier. In de studio gingen schrijver en koningshuiskenner Daniela Hooghiemstra en hoogleraar staatsrecht Wim Voermans met elkaar in gesprek.

Verder: Maandag neemt premier Rutte het eerste exemplaar van de biografie over Pieter Sjoerds Gerbrandy, minister-president tijdens de Tweede Wereldoorlog in ontvangst. Biograaf Cees Fasseur lichtte zijn boek toe. 

Geef een reactie

Laatste reacties (107)