11

Geruzie bij NRC Media

Directie en ondernemingsraad liggen overhoop vanwege dividenduitkering van 12,5 miljoen euro ... OR wil geld terugvorderen

De directie en de ondernemingsraad van NRC Media liggen overhoop over de conclusies van het onderzoek naar de dividenduitkering, die de uitgever van NRC Handelsblad en nrc.next over 2011 heeft uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het gaat om een bedrag van 12,5 miljoen euro. De ondernemingsraad beschuldigt de directie van wanbeleid en misleiding omdat de uitkering in strijd zou zijn met eerder gemaakte afspraken.

De dividenduitkering is volgens de OR in strijd met de financiële afspraken die zijn gemaakt ten tijde van de overname door grootaandeelhouder Egeria in 2009/2010. NRC Media zou ‘conservatief’ worden gefinancierd, wat betekent dat er bijvoorbeeld geen geld geleend zou worden om een dividenduitkering mogelijk te maken.

De directie geeft toe dat niet aan alle afspraken is voldaan. Aan drie van de vier wel, maar aan de vierde ‘net niet’. Daarom wil de directie dat de bewuste afspraken ‘alsnog glashelder worden vastgesteld’. De OR wil op haar beurt niet dat gemorreld wordt aan de oude afspraken en noemt de nieuwe opstelling van de directie ‘absurd en schrikbarend’.

De directie van NRC Media zegt te betreuren dat een misverstand is ontstaan en schrijft dat ze ‘zorgvuldiger’ had moeten zijn. NRC Media is volgens de directie een ‘kerngezond bedrijf’. “Ook dit jaar zullen wij een aanzienlijk deel van onze schulden aflossen, waardoor de financiering nog conservatiever zal worden”, aldus de directie.

De Ondernemingsraad overweegt stappen te nemen om de 12,5 miljoen euro terug te vorderen.

Update 17.00

Voormalig president-commissaris Derk Sauer zegt in een interview met Villamedia magazine dat het gezien de crisis achteraf verstandiger geweest was de buffer wat langer in het bedrijf te houden. Sauer:

Toen Egeria NRC overnam is de onderneming ruimer gefinancierd dan nodig was. Er zijn afspraken hierover gemaakt met de OR, maar het is erg onduidelijk hoe die afspraken luiden. Die staan niet helder genoeg op papier.

Volgens Sauer was die ruime financiering bedoeld voor tegenvallers. “Maar naar gelang de tijd vorderde bleek het echter best goed te gaan met de NRC. Er stond gewoon heel veel geld op de rekening. Egeria heeft vorig jaar gezegd: we willen dat geld toch terug hebben. En op basis van de afspraken die met de OR zijn gemaakt konden we dat ook. Alle commissarissen, inclusief de werknemerscommissaris (advocate Annelies van der Pauw, red), vonden die uitkering te billijken. Ik heb niet tegengestemd. Gezien de crisis was het achteraf misschien verstandiger geweest die buffer wat langer in het bedrijf te houden.”

Hubert Smeets, ondernemingsraadvoorzitter van NRC Media reageert op Derk Sauer:

Het is voor ons helder hoe de afspraken zijn over het uitkeren van dividend aan de aandeelhouders. Maar Egeria en Derk Sauer hebben ons niet vooraf ingelicht of advies gevraagd over de uitkering in 2012, zoals wordt gesuggereerd. Wij hebben laten onderzoeken of ze in lijn was met de gemaakte afspraken. Dat blijkt niet zo te zijn.

NRC: Conflict uitkering dividend NRC duurt voort

Geef een reactie

Laatste reacties (11)