37

Gesteggel in kabinet om export uitkeringen naar Marokko

Export van uitkeringen leidt tot spanning in coalitie ... VVD-Kamerlid wil verdrag met Marokko opzeggen

Binnen de coalitie van PvdA en VVD zou spanning zijn ontstaan door de export van uitkeringen naar Marokko. Dat meldt de Volkskrant. De rechter oordeelde onlangs dat het kabinet weduwen niet mag korten op hun nabestaandenuitkering vanwege een verdrag tussen Nederland en Marokko. De VVD wilde een motie indienen om dit verdrag op te zeggen, maar de PvdA wist dit ternauwernood tegen te houden.

De vergadering waarin de motie besproken zou worden, ging volgens de VVD om ‘agendatechnische redenen’ niet door. De PvdA zegt dat het kabinet eerst met een – gezamenlijk – standpunt moet komen.

Het woonlandbeginsel, ingevoerd door kabinet Rutte-I, houdt in dat uitkeringen die naar Marokko worden overgemaakt met 40 procent worden verlaagd. Jaren hebben bijvoorbeeld weduwen daardoor een lagere nabestaandenuitkering ontvangen. De rechter maakte hier onlangs een einde aan: vanwege het verdrag met Marokko moeten de weduwen het hele bedrag ontvangen, met terugwerkende kracht, inclusief rente.

VVD-Kamerlid Anoushka Schut wil dat het verdrag met Marokko wordt opgezegd. Tijdens een speciale vergadering wilde zij een motie indienen die het kabinet daartoe oproept, maar de PvdA heeft deze vergadering laten schrappen. Binnenkort wil zij de motie alsnog indienen, maar of zij een meerderheid krijgt is niet zeker: de PVV steunt haar zeker, het CDA waarschijnlijk, aldus de Volkskrant.

In juni behandelt de Eerste Kamer het verbod op export van kinderbijslag. De kwestie is daarom extra saillant. Als de Eerste Kamer akkoord gaat, wordt de kinderbijslag voortaan alleen nog uitbetaald in Nederland.

Het opzeggen van het verdrag heeft overigens geen gevolgen voor lopende uitkeringen. Alleen voor nieuwe. De beoogde bezuinigingen van kabinet Rutte-I worden hiermee dan ook niet alsnog gehaald. De rekening van 300 miljoen euro komt nog steeds voor rekening van minister Asscher (Sociale Zaken).

Ook heeft het opzeggen van het verdrag nauwelijks voordelen. Dankzij dat verdrag is nu bijvoorbeeld controle in Marokko mogelijk. Bijvoorbeeld naar het vermogen van iemand met een bijstandsuitkering. Als het verdrag wordt opgezegd, is dat niet meer mogelijk.

cc-foto: Minister-President

Geef een reactie

Laatste reacties (37)