8

Gevaarlijke vogelgriep bij Utrechtse kippenboer

Update: Griepvariant wel overdraagbaar van vogels op mensen maar niet van mens op mens ... Vervoersverbod voor heel Nederland ... Extra maatregelen voor medewerkers die 150.000 kippen ruimen

De vogelgriep die bij een pluimveebedrijf in Hekendorp bij Oudewater in Utrecht is uitgebroken, blijkt gevaarlijk voor mensen. Het ministerie van Economische Zaken heeft een landelijk vervoersverbod afgekondigd voor vogels en eieren uit pluimveebedrijven.

Portrait
Het ministerie meldt:

Vanmorgen is vastgesteld dat de vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Hekendorp (gemeente Oudewater) de hoog pathogene variant blijkt te zijn. De hoogpathogene variant van vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen is deze variant dodelijk. Vogelgriep is een zoönose, wat betekent dat de besmetting van dier op mens kan worden overgebracht. Om die reden worden beschermende maatregelen getroffen voor mensen die in direct en intensief contact kunnen komen met besmet pluimvee. Ook wordt een tijdelijke standstill voor pluimveebedrijven en gemengde bedrijven met pluimvee in heel Nederland afgekondigd.

In het bewuste bedrijf worden in zes stallen 150.000 kippen gehouden, die uit nu allemaal worden gedood en vernietigd.

Vanaf zondag 16 november 2014 om 11.30  uur geldt een totaal vervoersverbod voor pluimvee en ander gevogelte, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van pluimveebedrijven. Ook voor gemengde bedrijven met pluimveehouderij geldt een vervoersverbod, eveneens voor andere dieren en mest van andere dierenvan die bedrijven. Dit verbod geldt voor maximaal 72 uur. Voor deze periode is tevens een ophok- en afschermplicht voor pluimvee en ander gevogelte  in heel Nederland ingesteld.

Vanwege het hoge besmettingsgevaar wordt deze standstillperiode ingesteld. In deze periode geldt ook een bezoekersregeling op alle pluimveebedrijven en gemengde bedrijven met pluimvee. Tevens geldt voor heel Nederland een jachtverbod op alle dieren. Ook geldt een verzamelverbod en tentoonstellingsverbod voor pluimvee en ander gevogelte.  De verplichtingen gelden ook voor hobbydierhouders van pluimvee en ander gevogelte. 

Voor pluimveebedrijven  in een zone van ruim 10  kilometer rond het bedrijf in Hekendorp geldt het vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel  in principe voor 30 dagen. Binnen dit gebied liggen 16 andere pluimveebedrijven. De beperkingen gelden ook voor gemengde bedrijven met pluimveehouderij. Het verbod geldt ook hier voor andere dieren en mest van andere dieren. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Voor deze bedrijven geldt voor deze hele periode een bezoekersregeling en ook dienen hier extra hygiënemaatregelen in acht te worden genomen.

De NOS meldt:

De variant van de vogelgriep die heerst bij een pluimveebedrijf in Hekendorp, is niet overdraagbaar van mens op mens. Mensen kunnen de ziekte alleen krijgen bij direct contact met besmette dieren. Vogels kunnen doodgaan aan het virus. Wat de gevolgen zijn voor mensen die de ziekte krijgen, is nog onduidelijk. 

cc-foto: abejorro34

Geef een reactie

Laatste reacties (8)