Laatste update 27 juni 2020, 21:25
112

Gezamenlijke brief van 1.080 parlementariërs tegen Israëlische annexatie Westelijke Jordaanoever

Een duurzame oplossing voor het conflict moet tegemoetkomen aan de legitieme aspiraties en veiligheidsbehoeften van zowel Israëli's als Palestijnen en waarborgen dat zij gelijke rechten hebben

Op 24 juni jl. hebben 1.080 Europese parlementariërs een open brief gepubliceerd tegen het plan van president Trump voor het Israëlisch-Palestijnse conflict en de dreigende annexatie door Israël van delen van de Westelijke Jordaanoever. De brief, gericht aan Europese regeringen en leiders, is tot stand gekomen op initiatief van vier prominente Israëli’s: Avraham Burg (voormalig lid en voorzitter van de Knesset), Naomi Chazan (vml. lid en plaatsvervangend voorzitter van de Knesset), Zehava Galon (vml. lid van de Knesset en voorzitter van de Meretz partij) en Michael Ben-Yair (vml. procureur-generaal van Israël). Vanuit Nederland is de brief door 13 parlementariërs ondertekend: Lilianne Ploumen, Kirsten van den Hul, Mei Li Vos en Kati Piri (PvdA), Bram van Ojik, Farah Karimi en Tineke Strik (GroenLinks), Sjoerd Sjoerdsma, Achraf Bouali, Boris Dittrich en Joris Backer (D66) en Sadet Karabulut en Mahir Alkaya (SP). De integrale brief volgt hieronder. De brief met alle 1.080 ondertekenaars is hier te bekijken

Westelijke Jordaanoever
cc-foto: Wikipedia

“Wij, parlementariërs uit heel Europa gecommitteerd aan een op regels gebaseerde wereldorde, delen ernstige bezorgdheid over het plan van president Trump voor het Israëlisch-Palestijnse conflict en het dreigende vooruitzicht van Israëlische annexatie van grondgebied van de Westelijke Jordaanoever. Wij maken ons grote zorgen over de precedentwerking die dit zou hebben voor de internationale betrekkingen in brede zin.

Europa bevordert al tientallen jaren een rechtvaardige oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict in de vorm van een tweestatenoplossing, in overeenstemming met het internationaal recht en relevante resoluties van de VN-Veiligheidsraad. Ongelukkigerwijs wijkt het plan van president Trump af van internationaal overeengekomen parameters en principes. Het bevordert in feite permanente Israëlische controle over een gefragmenteerd Palestijns gebied, zonder soevereiniteit voor de Palestijnen, terwijl Israël groen licht krijgt om aanzienlijke delen van de Westelijke Jordaanoever eenzijdig te annexeren.

In overeenstemming met het Trump-plan stelt Israëls nieuw regeerakkoord dat de regering vanaf 1 juli 2020 kan overgaan tot annexatie. Een dergelijke stap zal fataal zijn voor het vooruitzicht op Israëlisch-Palestijnse vrede en zal de meest elementaire normen in de internationale betrekkingen, waaronder het VN-Handvest, ter discussie stellen.

Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen van de annexatie voor de levens van Israëli’s en Palestijnen, en over het destabiliserende potentieel ervan in een regio grenzend aan ons continent. Deze zorgen zijn des te serieuzer op het moment dat de wereld worstelt met de COVID-19-pandemie, de grootste collectieve noodsituatie waar we in decennia mee te maken hebben.

Met waardering voor de langdurige inzet van Europa voor een vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict, vragen wij de Europese leiders vastberaden op deze uitdaging te reageren. Europa moet het voortouw nemen bij het bijeenbrengen van internationale actoren om annexatie te voorkomen en het uitzicht op een tweestatenoplossing en een rechtvaardige oplossing van het conflict te behouden.

Europese vertegenwoordigers, onder wie EU Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell, hebben verklaard dat annexatie “niet zonder reactie zou kunnen passeren” (“could not pass unchallenged”). Wij steunen dit volledig: het verwerven van grondgebied met geweld hoort niet in 2020 thuis en moet evenredige consequenties hebben. Het uitblijven van een adequaat antwoord zou andere staten met territoriale aanspraken ertoe aanzetten de grondbeginselen van het internationaal recht te negeren. De op regels gebaseerde wereldorde is cruciaal voor Europa’s eigen stabiliteit en veiligheid op lange termijn. We hebben een fundamenteel belang en een grote verantwoordelijkheid om die orde te beschermen.

Een duurzame oplossing voor het conflict moet tegemoetkomen aan de legitieme aspiraties en veiligheidsbehoeften van zowel Israëli’s als Palestijnen en waarborgen dat zij gelijke rechten hebben. Europa heeft de diplomatieke instrumenten om dit rechtvaardige doel te bevorderen, en wij staan klaar om dergelijke inspanningen te ondersteunen.”

Geef een reactie

Laatste reacties (112)